Svenskt Trä Logo

OSB-skivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

OSB – Oriented Stranded Board – kan till sin struktur sägas vara ett mellanting mellan spånskiva och plywood. De tekniska egenskaperna är dock närmast jämförbara med plywood. Skivorna framställs genom sammanlimning av långa platta träspån under tryck och värme.

Spånen nära ytan ligger i skivans längdriktning medan spånen i mittdelen ligger vinkelrätt mot längdriktningen. Spånen kan vara såväl av barrträ som av lövträ. Limmet kan vara PF, fenollim (fenol-formaldehyd-lim) eller MUPF, melamin-urealim (melamin-urea-formaldehyd-lim).

OSB-skivor används inom byggsektorn till bland annat balksystem, väggar, tak och andra ytor. Utan ytbehandling lämpar sig inte skivorna för permanent bruk i våt eller fuktig miljö. Väta under begränsad byggnadstid utgör inget problem. Ofta används skivorna bakom gipsskivor i exempelvis väggar för att ge förbättrad stadga för montering av inredning på väggarna.

Inom möbelindustrin används OSB-skivor till stommar och till dekorativa ytor.

OSB tillverkas inte i Sverige utan importeras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok