Svenskt Trä Logo

Limtyper

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Trä är ett material som har limmats i 1000-tals år. Trälimning bygger normalt på att limmet skall ”sugas in” i träfibrerna. För att detta skall ske måste limmet väta fibrerna. Detta gäller vid all limning: Limmet måste väta materialet om det ska fastna.

Nedan en sammanställning med de vanligast förekommande limtyperna som används:

 

Limtyper Exempel på användningsområde
Lim av naturmaterial
Animaliska lim Fanerade träprodukter
Kaseinlim Limträ inomhus
Syntetiska lim, kemiskt härdade
Karbamidlim (urealim) Plywood och spånskivor för torra miljöer
Melaminlim Förstärker andra lim
Fenollim Plywood för fuktiga miljöer
Resorcinollim Limträ, fingerskarvat virke
Fenol-resorcinollim Limträ, fingerskarvat virke
Epoxilim Trä - metall
Polyuretanlim Trä - andra material
Emulsionspolymer isocyanat Kan ersätta flera trälim
Akrylatlim Trä - metall
Termoplastiska konsthartslim
PVAc-lim Möbler
Kontaktlim, t.ex. kloroprenlim Trä - plastlaminat
Smältlim, t.ex. polyetylen, polyamid Lister - skivkanter

Tabell 1. Några lim och deras användningsområden.

Fenol-resorcinol är ett tvåkomponentslim som bildar en rödaktigt brun limfog med goda mekaniska egenskaper även vid brand. Limtypen kan binda vid rumstemperatur men en förhöjd temperatur (+40 °C) förkortar härdningstiden. Limtypen är okänslig för fuktförändringar. Resorcinol är relativt kostsamt och används därför i en blandning med 50 – 70 procent fenol. Fram till för några år sedan var fenol-resorcinol den vanligaste limtypen vid limträproduktion i Sverige. För närvarande används melamin-urea-formaldehyd (MUF) för limträtillverkning eftersom limmet ger en vitaktig limfog. Det har samma egenskaper som fenol-resorcinol. Härdningstiden är en timme vid rumstemperatur men endast några minuter om en högfrekvensugn (mikrovågsteknik) används under härdningen. Polyuretan är också ett tvåkomponentslim, men det är svagare än resorcinol även om kravet på presstryck under härdningen inte är så högt. Polyuretan är att föredra framför epoxy på grund av risken för allergiska reaktioner. Epoxy är emellertid känt för att binda nästan vilka material som helst och kan även användas för limning på byggplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan