Svenskt Trä Logo

Träbaserade lättbalkssystem

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-16

Träbaserade lättbalksystem består av konstruktionslimmade balkar, reglar, syllar och olika tillbehör. Produkterna produceras industriellt under kontrollerade former.

Grundidén med dessa är materialbesparande komponenter med hög hållfasthet. Komponenternas tvärsnittsform är en I-balk med flänsar av konstruktionsvirke och ett liv av 10 mm tjock spånskiva typ P5 eller annat träbaserat skivmaterial. Flänsarna kan varieras i dimension, allt från normalflänsig till bredflänsig. Lättbalksystem möjliggör en förenkling av byggandet, minimerar spill och håller jämn och hög kvalitet i produkterna. Tillverkaren kan utföra kundanpassade tilläggstjänster såsom håltagningar, exaktkapning, snedkapningar, förstärkningar, taktassar, livisolering och knutplattor. De ingående produkterna är CE-märkta och godkända enligt European Technical Approvement, ETA. Tillverkning och egenkontroll övervakas av fristående certifieringsorgan. Användning av lättbalksystem möjliggör lätta konstruktioner med hög värmeisoleringsförmåga och goda akustiska egenskaper. Systemet tillämpas för bjälklag och väggar vid byggande av energisnåla bostadshus, till exempel Nära-Noll-Energihus, NNE-hus, eller till lägenhetsskiljande konstruktioner.

AVT-fig90.jpg

Bild 1. Träbaserade lättbalksystem. 
Lättbalksprodukterna har flänsar av konstruktionsvirke och ett enkelt liv av spånskiva.
a) Lättbalk och lättregel
b) Lättsyll och hammarband


Träbaserade lättbalkar tillverkas som standard med höjd upp till 500 mm och lagerförs normalt i längder mellan 6,0 – 13,3 m. Maximal längd är 18,3 m. För användning och dimensionering hänvisas till tillverkarens anvisningar och produktinformation. På sidan 82 finns en sortimentsöversikt över lättbalkar, lättregel och lättsyll och hammarband.

 

 

 

Vanligast är balkar och reglar med I-format tvärsnitt. Dessa är optimerade för böjbelastningar. I flänsarna som ska kunna ta upp tryck- respektive dragkrafter används konstruktionsvirke eller fanerträ. I livet, vars främsta uppgift är att ta hand om skjuvkrafter, används olika slags skivmaterial. I Sverige används företrädesvis träfiberskiva medan OSB (Oriented Strand Board) dominerar i Nordamerika. I-balkar introducerades i Sverige i mitten av 1970-talet som ett alternativ till konstruktionsvirke. I-balkar kan fås med större balkhöjder än vad som är möjligt med konstruktionsvirke. I-balkarna har också fördelen att vara lätta och förhållandevis formstabila. I Nordamerika ersätter I-balkar massivt trä i allt större utsträckning.

För användning och dimensionering hänvisas till tillverkarens anvisningar och produktinformation. Lättreglar och lättbalkar ska vara CE-märkta.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan