Svenskt Trä Logo

Spånskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Spånskivor är uppbyggda av träspån och bindemedel. Vid tillverkningen av spånskivor pressas limbelagda spån samman till stora skivor, som har en kärna av grövre spån och ytskikt av finare spån.

Bindemedlet är normalt karbamidlim eller urealim. För fuktbeständiga spånskivor förstärks limmet med melamin. Även andra bindemedel kan förekomma i spånskivor, till exempel fenol, cement eller gips.

Det finns ändamålsanpassade skivor för golv, väggar, innertak, underlagstak, möbler och inredningar. Normalkvaliteten för torra inomhusklimat uppfyller kraven för klass V20 enligt en tysk normbeteckning. För miljöer med hög fuktbelastning tillverkas mera fuktresistenta spånskivor. De benämns ofta V313 efter en fransk testmetod. Spånskivor för golv, väggar och tak är lagervara. Sortimentet är mycket stort. Det finns spånskivor i ett flertal tjocklekar, format och kantutföranden.

Spånskivor indelas i klasser efter användning:

P4 - baskvalitet, torrt klimat (klimatklass 1)
P5 - baskvalitet, fuktigt klimat (klimatklass 2)
P6 - högre kvalitet, torrt klimat (klimatklass 1)
P7 - högre kvalitet, fuktigt klimat (klimatklass 2)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok