Svenskt Trä Logo

Träfiberskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Träfiberskivor tillverkas genom att träfibrer som frilagts industriellt formas till en skiva i en våt process. De våta fibrerna filtas ihop och binds ytterligare samman genom att de naturliga fiberbindningarna i trä återbildas då skivan varmpressas. Genom olika presstryck kan man tillverka olika typer av träfiberskivor.

I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av konventionella träfiberskivor. Träfiberskivor används såväl för byggändamål som till möbler och snickerier. Sortimentet är stort. Det finns skivor i ett stort antal tjocklekar, format och utföranden. Med hänsyn till densiteten indelas träfiberskivor i hårda, medelhårda och porösa. Inom varje grupp finns speciella typer för olika ändamål. Hårda träfiberskivor kan fås oljehärdade eller armerade med glasfibrer. Porösa skivor kan impregneras med olika medel, till exempel asfalt eller fenolharts. Träfiberskivorna ska uppfylla kraven enligt SS-EN 622, del 1–5.

 

Typ av skivor Densitet kg/m3 Användning
Hård skiva > 900 Golv, tak, snickerier, underlagstak, blindbotten, lättbalkar m.m.
Hård oljehärdad skiva > 900 Lantbruksbyggnader i fuktig miljö
Medelhård skiva (byggskiva) 400-900 Golv-, vägg och takbeklädnader
Porös skiva 230-400 Golv, tak och dörrfyllning
Impregnerad porös skiva ca 300 Vindskydd m.m.
MDF-skiva (torrtillverkad) 600-800 Snickerier, möbler

Tabell 1.

MDF

MDF står för Medium Density Fibreboard. Det är ett slags träfiberskiva som tillverkas i en torr process och innehåller syntetiskt lim, i regel karbamidlim. Det är samma lim som i spånskivor. Till skillnad från träfiberskivorna som har en ojämn virasida (baksida) så är MDF slät på båda sidor. MDF är ett mycket homogent material som lämpar sig för produkter där man önskar skära ut dekorationer eller profiler direkt i skivans yta. Även kanterna blir så täta att avancerad profilering kan göras med stor framgång. MDF lämpar sig speciellt till inredningssnickerier och till möbler då den kan fräsas, svarvas och i övrigt bearbetas som massivt trä.

HDF respektive LDF

HDF, High Density Fibre Board, och LDF, Low Density Fibre Board, tillverkas enligt samma principer som MDF, men ges högre respektive lägre densitet. HDF har en densitet över 800 kg/m³ ofta över 1000 kg/m³. Produkten kallas också för Dry Processed Hardboard, DPH, eftersom den i många stycken liknar de traditionella hårda träfiberskivorna. HDF tillverkas också i samma tjockleksområde som dessa. HDF hanteras och bearbetas på samma sätt som MDF, men anses ha bättre egenskaper i vissa applikationer, exempelvis som yta på dörrblad. LDF har en densitet under 500 kg/m³. Den låga densiteten gör den mindre lämplig för skärande bearbetning i ytan. Användningsområdena finns ofta inom bygg- och emballagesektorerna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok