Svenskt Trä Logo

Lamellträ- och massivträskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Lamellträ, boardlamell och spånlamell

Lamellträ, boardlamell och spånlamell är skivor som tillverkas av trä och faner, trä och skivmaterial respektive skivmaterial och faner. Lamellträ består av en tjock kärna av trästavar. På båda sidor om trästavarna limmas 2 lager faner som korslagts. Boardlamell är en skiva med en kärna av trästavar och med pålimmad träfiberskiva på båda sidor. Spånlamell utförs med ett mittskikt av trälameller på vilka man limmar tunna - cirka 5 mm - spånskivor. Lamellträ, board- och spånlamell används till snickeriprodukter.

Massivträskivor, limfog

Genom att limma trästavar kant-i-kant erhålls enskikts massivträskivor. På den svenska marknaden kallas detta limfog. Limfogsskivor används huvudsakligen i möbelsammanhang.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok