Svenskt Trä Logo

Lamellträ- och massivträskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Lamellträ, boardlamell och spånlamell

Lamellträ, boardlamell och spånlamell är skivor som tillverkas av trä och faner, trä och skivmaterial respektive skivmaterial och faner. Lamellträ består av en tjock kärna av trästavar. På båda sidor om trästavarna limmas 2 lager faner som korslagts. Boardlamell är en skiva med en kärna av trästavar och med pålimmad träfiberskiva på båda sidor. Spånlamell utförs med ett mittskikt av trälameller på vilka man limmar tunna - cirka 5 mm - spånskivor. Lamellträ, board- och spånlamell används till snickeriprodukter.

Massivträskivor, limfog

Genom att limma trästavar kant-i-kant erhålls enskikts massivträskivor. På den svenska marknaden kallas detta limfog. Limfogsskivor används huvudsakligen i möbelsammanhang.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan