Svenskt Trä Logo

Fanerträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-16

Fanerträ är ett konstruktionsmaterial som är närbesläktat med plywood. Den internationella benämningen för fanerträ är Laminated Veneer Lumber, LVL. 

Fanerträ består tunna skikt som reducerar inverkan av olika slags störningar i träet. Detta innebär att hållfastheten är förhållandevis hög och att variationen i de mekaniska egenskaperna är mindre än för massivt virke och limträ. Fanerträ tillverkas av torra faner och levereras normalt med en fuktkvot som är 10 % ± 2 %.

Fanerträ tillverkas genom sammanlimning av träfanerark till 20–90 mm tjocka konstruktionsskivor med de maximala dimensionerna 3 000×24 000 mm. I normalt fanerträ är alla skikten orienterade med enhetlig fiberriktning, vanligtvis i längdriktningen av den färdiga produkten. Efter limning och härdning sågas skivorna till önskade skivdimensioner. Processen att limma samman faner skapar element med högre tillförlitlighet och lägre variabilitet genom eliminering och fördelning av virkesfel, på samma sätt som i limträ.

Fanerträ med alla faner med samma fiberorientering.

Bild 1. Fanerträ med alla faner med samma fiberorientering.

Fanerträ uppvisar generellt hög böj-, drag- och tryckhållfasthet, såväl som hög skjuvhållfasthet och relativt hög elasticitetsmodul. Det förekommer en betydande storlekseffekt i fanerträ som måste beaktas vid beräkning av dimensionerande värden för böjning av fanerträ. En del klasser av fanerträ tillverkas med några av skikten med fiberriktningen vinkelrätt mot huvudfiberriktningen för merparten av skikten. Denna tillverkning möjliggör produktion av konstruktionsskivor med högre styvhet i tvärriktningen, som kan vara fördelaktig i vissa stomkomponenter, såsom bjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok