Svenskt Trä Logo

Träbaserade kompositprodukter av faner (LVL, Laminated Veneer Lumber)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

LVL är närbesläktat med plywood, men till skillnad från plywood är i regel alla faner orienterade i samma riktning.

LVL (Laminated Veneer Lumber)

LVL-materialets uppbyggnad med tunna skikt reducerar inverkan av olika slags störningar i träet. Detta innebär att hållfastheten är förhållandevis hög och att variationen i de mekaniska egenskaperna är mindre än för massivt virke och limträ. LVL tillverkas av torra faner och leveras normalt med en fuktkvot som understiger 12 %, vilket innebär att produkten upplevs som formstabil.

Fanerträ tillverkas genom sammanlimning av träfanerark till 20–90 mm tjocka konstruktionsskivor med de maximala dimensionerna 3 000×24 000 mm. I normalt fanerträ är alla skikten orienterade med enhetlig fiberriktning, vanligtvis i längdriktningen av den färdiga produkten. Efter limning och härdning sågas skivorna till önskade skivdimensioner. Processen att limma samman faner skapar element med högre tillförlitlighet och lägre variabilitet genom eliminering och fördelning av virkesfel, på samma sätt som i limträ.

Fanerträ med alla faner med samma fiberorientering.

Bild 1. Fanerträ med alla faner med samma fiberorientering.

Fanerträ uppvisar generellt hög böj-, drag- och tryckhållfasthet, såväl som hög skjuvhållfasthet och relativt hög elasticitetsmodul. Det förekommer en betydande storlekseffekt i fanerträ som måste beaktas vid beräkning av dimensionerande värden för böjning av fanerträ. En del klasser av fanerträ tillverkas med några av skikten med fiberriktningen vinkelrätt mot huvudfiberriktningen för merparten av skikten. Denna tillverkning möjliggör produktion av konstruktionsskivor med högre styvhet i tvärriktningen, som kan vara fördelaktig i vissa stomkomponenter, såsom bjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan