Svenskt Trä Logo

Cementbundna spånskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Cementbundna spånskivor är tillverkade av träspån och portlandcement. Skivorna är grå med en jämn och slät yta normalt utan synliga träspån.

Densiteten är högre än 1000 kg/m³. Skivor kan även tillverkas med en viss ytstruktur för att efterlikna andra material som till exempel trä, puts eller sten.

Cementbundna spånskivor
Bild 1. Holzbau handbuch. Foto: Schwaner, Stuttgart.

Produkter avsedda för att användas utvändigt i fasader är oftast grund- eller färdigmålade på fabrik. Vissa produkter tillverkas med ett ytskikt av stenkross till exempel marmor. Skivor som används i fuktigt och väderexponerat klimat, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven enligt EN 634-2.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan uppstår främst i samband med tillverkningen av cement. Miljöpåverkan under användning är främst kopplad till underhåll bland annat ytbehandling och rengöring

Dimensioner och formstabilitet

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 900–1250 mm
Höjd: 2500–3350 mm
Tjocklek: 6–40 mm
 
Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Längdändringen hos cementbundna spånskivor är längs och tvärs skivan cirka 3 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

Åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Skivorna angrips normalt inte av insekter eller svampar vid hög fuktighet på grund av dess höga alkalitet (ph-värde). Skivorna lämpar sig väl i utsatta lägen med stor klimatpåverkan.

Kanter och fogtyp

Kantförsegling kan användas för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. Kantförseglingen minskar bland annat risken för kalkutfällning i skivan till följd av fukt som tagits upp längs kanterna. Kantförsegling förbättrar även skivans långsiktiga beständighet. En kantförsegling kan göras med en alkaliresistent färg avsedd för cementbundna skivor enligt skivtillverkarens rekommendationer. Skivorna tillverkas med raka kanter.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Fästdon ska vara av syrafast material till exempel rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive tillverkare.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass B-s1, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass I). Brandklassen gäller vid en tjocklek av minst 10 mm och cementhalten minst 75 viktsprocent.  Får användas i fasader i byggnader med fler än två våningar utan särskilda åtgärder.

Formbarhet och materialmöten

Skivorna är styva och ska inte böjas. Anpassning av skivorna kan göras på plats med vanliga verktyg för träbearbetning utrustade med hårdmetallsskär.

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt ≥ 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt ≥ 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa.

Ytbehandling och utbytbarhet

Obehandlade skivor kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för cementbaserade produkter som är stabila i en alkalisk miljö. På marknaden finns akrylat- och silicatfärger som är anpassade för dessa skivor. Skivorna målas även industriellt med polyuretanfärg. Vid val av färgsystem ska alltid skivtillverkarens rekommendationer följas. Det är särskilt viktigt för färgskiktets långsiktiga beständighet. Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Livslängd och underhållsintervall

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall. Underhållsintervall beror vidare på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok