Svenskt Trä Logo

Viktiga råd inför slutligt limträmontage

Publicerad 2018-08-23

Olika förberedelser innan man lyfter limträelementen på plats är mycket viktiga för att kunna åstadkomma ett korrekt, säkert och snabbt montage.

Detta så kallade förmontage kan bestå av flera moment och utförs när man ännu står och arbetar på marken. Att kunna placera limträelementet så att man får en bra arbetshöjd, ger den bästa lösningen.

Följande bör beaktas före slutligt limträmontage:

  • Mät ut och markera där andra byggelement ska ansluta, till exempel bärande plåt.
  • Montera beslag för eventuella takåsar, balkskor för tryckstag, beslag för vindkryss med mera.
  • Montera laskar av spikningsplåtar på limträpelartoppar helst före lyft.
  • Besluta om man ska ha transportskyddet kvar på limträelementet som väderskydd eller om man ska ta bort det.
  • Ta ställning till om något annat lokalt väderskydd ska användas.
  • Montera fuktskydd i fotänden av limträpelare, om detta inte redan är utfört av limträtillverkaren.
  • Förbered för temporär stagning genom att montera bandstroppar och spännband eller vajrar som ska följa med upp vid lyftet.

Vid en sammansatt konstruktion, som till exempel en treledstakstol av limträ med dragband, är förmontaget en stor del. Hela treledstakstolen av limträ monteras ihop liggande inklusive lyftbom. Beslag för takåsar, infästning för vindfackverk, spännband för stagning etcetera monteras också innan lyftet.

Förberedelse inför lyft av fackverksbalk av limträ.
Förberedelse inför lyft av fackverksbalk av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok