Svenskt Trä Logo

Pelare

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-22

Det vertikala bärande systemet i en trästomme – vanligen pelare och reglar - är ett så kallat primärbärverk. Pelarna kan vara fristående eller inbyggda i väggar. Fristående pelare av trä kallas ibland även stolpar.

Sådana dimensioneras för knäckning i godtycklig riktning och har därför oftast kvadratiskt eller cirkulärt tvärsnitt. Pelare av konstruktionsvirke har ofta rektangulära tvärsnitt, med tvärsnittsmått mindre än 250 mm. Längder upp till 5 m är normalt tillgängliga. Större längder kan fås genom specialtillverkning. Pelare med större tvärsnitt kan tillverkas genom att flera virkesdelar spikas eller skruvas samman. I sådana pelare kan man även enkelt skarva de ingående virkesdelarna så att man kan få större längder. Vid en korrekt dimensionering blir spikantalet mycket stort. I regel är det därför bättre att välja limträpelare. Pelare av limträ har som regel massivt och rektangulärt tvärsnitt. Men även andra tvärsnittsformer tillverkas, till exempel I-, T- och L-tvärsnitt eller håltvärsnitt med rektangulär eller tolvkantig form. Tvärmåtten och längderna hos pelare av limträ begränsas uppåt av produktionstekniska och i någon mån även av transporttekniska hänsyn.

 

Bredd 45 45 45 45 45 45 45
Höjd 70 95 120 145 170 195 220

Tabell 1. Pelare av konstruktionsvirke – rektangulärt tvärsnitt. Dimension i mm.

Bredd (lamell~) 90 115 115 140 165 190 215  
Djup/Höjd 90 115 180 225 270 315 360 n×45
Hållfasthetsklass GL30h GL30h GL30c GL30c GL30c GL30c GL30c GL30c

Tabell 2. Pelare av limträ – kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. Dimension i mm. Måtten kan kombineras fritt.

Limträ av klenare bredd än 90 mm tillverkas i Sverige i hållfasthetsklasser GL28hs eller GL28cs enligt europeisk standard. Stolpar av rundvirke tillverkas av trädstammar som barkas och ibland svarvas. Diametern i rotänden brukar begränsas till 300 mm. Längden är normalt mindre än 12 m. Till stolpar utomhus används impregnerade ledningsstolpar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok