Svenskt Trä Logo

Reglar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-22

Det vertikala bärande systemet i en trästomme - vanligen pelare och reglar - är ett så kallat primärbärverk. Reglarna kan bestå av konstruktionsvirke, lättreglar och i vissa fall limträ eller fanerträ. Här behandlas regelväggar av konstruktionsvirke.

Regelväggen har utvecklats ur stolpväggen. Reglarna har rektangulärt tvärsnitt med mindre tvärmått i väggens plan. De hindras från att knäcka i den veka riktningen av horisontella reglar eller beklädnader i form av skivor eller paneler. Därigenom bestäms bärförmågan för normalkraft av reglarnas större tvärmått. Bärförmågan kan bli relativt stor, särskilt i ytterväggar där regeldimensionen i första hand bestäms av värmeisoleringens tjocklek. De uppstyvande beklädnaderna spikas vanligen på väggens båda sidor.

Enkelsidig beklädnad kan räcka som avstyvning om regelns bredd understiger 145 mm. Reglarna placeras normalt med ett fixerat centrumavstånd, vanligen 600 mm eller 450 mm. Centrumavstånden är anpassade av såväl hållfasthetstekniska som praktiska skäl, till exempel efter standardmått på beklädnads- och isoleringsskivor. Reglarnas tjocklek brukar vara 45 mm. Det är ett lämpligt mått för att två skivor ska kunna mötas och spikas på samma regel. Vid industriell tillverkning kan 34 mm tjocka reglar förekomma.

I konstruktioner med stabiliserande funktion ska reglarnas tjocklek vara minst 45 mm. Lokalt kring dörrar och fönster avviker ibland centrumavståndet från de fixerade värdena. Om bärförmågan behöver ökas kan reglarna dubbleras. Det kan till exempel behövas vid avväxling över större öppningar.

Bärande regelväggar av konstruktionsvirke brukar ha ett enkelt primärt regelverk. Reglarnas bredd väljs mellan 95 och 220 mm. Detta gäller även för värmeisolerande ytterväggar med stor väggtjocklek. För att få plats för värmeisoleringen används då ett korsande sekundärt regelverk.

Regelväggar av lättreglar, limträ eller fanerträ kan ha ett enkelt regelverk med en bredd på 250 mm eller mer. Längden hos reglarna i en bärande vägg bestäms normalt av rumshöjden och bjälklagshöjden tillsammans. I bostäder är regellängden cirka 2 700 mm och i lokaler 3 000 mm eller mer.

 

  Kapacitet (kN) Yttervägg Innervägg
Snözon Snözon
Dimension reglar stiltje
 vind huvudlast  snö huvudlast 1 1,5 2 2,5 3 4 1-4
45×95 12,9 - - - - - - - - 9,9
45×120 24,4 17 23 5,5 4,7 - - - - 19,1
45×145 39,1 35 42 12,9 11,2 9,8 8,7 7,7 6,3 >20
45×170 54,9 56 64 >20 18,8 16,5 14,8 12,9 10,7 >20

Tabell 1. Maximal husbredd och vanliga dimensioner på reglar i bärande väggar. Husbredd i meter. Konstruktionsvirke C14. Centrumavstånd 600. Tungt tak. Sadeltak, taklutning 27 grader, vilket ger största snölast. Dimensioneringen på tvärsnittet avser reglarna i de bärande väggarna i bottenvåningen på ett tvåvånings trähus med fribärande takstol.

Regelavståndet i en regelvägg varierar
Bild 1. Regelavståndet i en regelvägg varierar.

Inbyggda reglar hindras av skivbeklädnaden att knäcka i veka riktningen
Bild 2. Inbyggda reglar hindras av skivbeklädnaden att knäcka i veka riktningen.

Regelvägg med enbart vertikala reglar.
Bild 3. Regelvägg med enbart vertikala reglar.

Regelvägg med korsande reglar
Bild 4. Regelvägg med korsande reglar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok