Svenskt Trä Logo

Fackverk och ramverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-22

I tak är fackverk vanliga bärverk. De kan tillverkas av konstruktionsvirke eller undantagsvis av limträ.

Fackverk

Fackverksstängerna fogas samman på olika sätt. Mindre fackverk spikas för hand på byggplats eller tillverkas med spikplåtar på fabrik. Större fackverk fogas samman med hjälp av knutplåtar med fästdon av spik eller skruv. Genomgående skruvar och mellanläggsbrickor förekommer.

Fackverk används i bjälklag med spännvidder större än 5 m. De görs då som raka fackverk, det vill säga med över- och underramen parallella.

Fackverk i tak ges ofta en geometrisk form som stämmer överens med takformen. Sadeltak och pulpettak bärs ofta av fackverk med sadel- respektive pulpetform.

Fackverkstakstolar med större spännvidder än 12–14 m kräver speciella åtgärder utöver underlagsspont i taket för undvikande av utknäckning av överramarna. Sådana avsträvningar kan åstadkommas med till exempel fackverk eller skivor av KL-trä mellan överramar utspridda över taket.

Raka fackverksbalkar används för spännvidder mindre än 25 m. Höjden brukar vara cirka 1/10-del av spännvidden. De placeras på 4 - 10 m centrumavstånd, i mindre byggnader på 1,2 m.

Taklutning Spännvidd
>1:00 <25 m

Tabell 1. Raka fackverksbalkar. Balkhöjden cirka 1/10 av spännvidden.
 
Pulpetformade fackverk av konstruktionsvirke används för spännvidder mindre än 20 m. Medelhöjden hos dem väljs till cirka 1/10-del av spännvidden. Lutningen på överramen varierar mellan 3° och 14°. Vid större lutning än 10° ökar valmöjligheterna för taktäckningar. Pulpetformade fackverk i mindre byggnader placeras vanligtvis på 1,2 m centrumavstånd.

Typ Tak­lutning Spänn­­vidd
2–4 inre stänger >1:7 (10°) 4–8 m
4–8 inre stänger >1:7 (10°) <20 m

Tabell 2. Pulpetfackverk.

Sadelformade fackverk av konstruktionsvirke används för spännvidder mindre än 25 m. Lutningen brukar vara större än 14°, ofta 27°. De inre stängerna formar ett W eller vid större spännvidder ett WW. Detta ger fackverkstyperna motsvarande namn. De sadelformade fackverken placeras i mindre byggnader traditionellt på 1,2 m centrumavstånd.

Typ Tak­lutning Spänn­vidd
W-takstol >1:7(10°) 5–20 m
WW-takstol >1:7(10°) <25 m
Saxtakstol >1:7(10°) <10–15 m (6-12)

Tabell 3. Sadelformade fackverkstakstolar.

Fackverk och ramverk
Bild 1. Bärande system för 2-planshus med takkonstruktion av fackverkstakstolar (W-takstolar).

Fackverk av limträ

Vid stora spännvidder är det fullt möjligt att konstruera limträfackverk. Dessa utformas oftast som parallellfackverk även om andra former också förekommer. Fördelen med fackverk är att både överramen och underramen kan följa en önskad takform.

Typ Tak­lutning Spänn­vidd
Rak fackverksbalk på två stöd > 3° 30–85 m

Tabell 4. Fackverk av limträ.

Ramverkstakstolar

En vanlig takkonstruktion i småhus är ramverkstakstolen. Den är inte ett fackverk i konstruktiv mening utan fungerar statiskt som ramar. Den utförs i konstruktionsvirke med överramen i 38° eller 45° lutning. Avståndet mellan ytterstöden brukar vara 8-15 m.

Typ av takstol Tak­lutning Spänn­vidd
Vanlig ramverks­takstol 1:1,5–1:1 (38°–45°) < 15 m
Ramverks­­takstol för mansardtak 1:1–1:0,5 (45°–67°)
respektive 1:2 (27°)
6–12 m

Tabell 5. Ramverkstakstolar. Mellanstöd nära husmitt (till exempel hjärtvägg).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok