Svenskt Trä Logo

Bågar och ramar

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-25

Bågtak får sin form av de bågar som bär upp taket. Formen brukar anpassas efter den teoretiska trycklinjen för den dimensionerande lastkombinationen.

Mindre bågtak kan vara cirkelformade men för större bågar väljs i allmänhet parabelform. Med träbågar kan över 100 m spännvidd uppnås.

Bågen är en materialbesparande konstruktionstyp. Tvärsnittshöjden brukar uppgå till cirka 1/50 av spännvidden. Statiskt fordrar bågen att upplagen kan uppta horisontalkrafter. Om bågen har upplag i marknivån överförs horisontalkrafterna till grunden. Om bågen vilar på väggar eller pelare upptas horisontalkrafterna med dragband. Bågar utförs med två eller tre leder. Treledsbågar är vanliga vid spännvidder upp till 70 m. Ramar består vanligtvis av raka delar vilket kan ge plana tak- och väggytor. Formen avviker från den teoretiska trycklinjen varför ramar ofta får större dimensioner än bågar. Limträ är det vanligaste materialet till bågar och ramar.

 

Typ av bärverk

Lämplig pilhöjd / taklutning

Spännvidds-
område

Ungefärlig max
tvärsnittshöjd

Treledsbåge

f = 0,14×spv

20 - 100 m

h = båglängd / 50

Treledsram med krökt ramhörn

> 14 grader

15 - 50 m

h = båglängd / 30

Treledsram med skarpt ramhörn

> 14 grader

15 - 25 m

h = båglängd / 25

Tabell 1. Användningsområden för bågar och ramar.

Underspända takstolar

Med underspända takstolar kan spännvidder över 30 m utföras. Momenten i takbalkarna kan reduceras genom införandet av ett eller flera elastiska mellanstöd. Genom att anpassa stödutformning, uppspänningskrafter i dragbanden och utnyttjande av excentriska dragbansplaceringar kan en mycket materialbesparande konstruktion erhållas. En underspänd takstol utförs med tre leder och uteslutande i limträ.

Typ av bärverk

Lämplig taklutning

Spännviddsområde

Ungefärlig tvärsnittshöjd

Underspänd takstol av limträ med dragband av stål

>14°

20 - 100

h = l/40

Tabell 2. Användningsområden för underspända takstolar. Centrumavstånd 4-10 m.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok