Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke

Anslutning mot grundkonstruktion

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Anslutning mot grundkonstruktion. Icke bärande yttervägg.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Ytterväggsbeklädnad.
 2. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 3. Vindskydd.
 4. Syll.
 5. Droppbleck.
 6. Kantbalksisolering.
 7. Väggregel.
 8. Ångspärr.
 9. Horisontell väggregel, så kallas installationsskikt.
 10. Invändig väggbeklädnad.
 11. Värmeisolering.
 12. Syllisolering.
 13. Fästbeslag.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syll: konstruktionsvirke 45 mm.
Väggreglar: lättregel 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Syllisolering: inplastad mineralullsremsa eller list av EPDM-gummi, samma bredd som syllen.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Invändig beklädnad: beklädnadsskiva eller spontad träpanel.
Fästbeslag: vinkelbeslag 60x60x2 mm.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Vindskydd: skivmaterial. Utvändigt godkänd och fukttålig skiva.
Utvändig beklädnad: murverk.

Utförande

Fästbeslag monteras med skruv eller ankarspik i väggelementet. Väggelementen ställs på syllisolering samt fästs i stommen med expanderande skruv enligt konstruktörens anvisningar. Ångspärren kläms med gummilist mellan stomme och elementets yttersidor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok