Svenskt Trä Logo

Fönster i ytterväggar – väggreglar av konstruktionsvirke eller limträ

Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – alternativ 1, vertikalsektion

Publicerad 2003-09-01

Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – vertikalsektion.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Lockbräda/Lockläkt.
  2. Bottenbräda.
  3. Luftspalt.
  4. Spikläkt.
  5. Väggreglar.
  6. Ångspärr.
  7. Fönsterbleck.
  8. Droppbleck.
  9. Invändig beklädnad.
  10. Smygbräda.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: vertikala reglar av konstruktionsvirke 45x145 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Horisontella reglar av konstruktionsvirke 45x45 mm.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Ångspärr: 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie.
Spikläkt: virke 34x70 mm, lutande översida.
Drevning: remsor av inplastad mineralull.
Tätningslist: bottningslist av EPDM-gummi.
Distansläkt: brädstycken, centrumavstånd ≤ 600 mm, med samma tjocklek som ytterpanelens bottenbräda.

Utförande

Ångspärren kläms mot bottningslist och skarvas med lös filmremsa i smygen. Droppbleck monteras mot stödprofil av trä. Spikläkten och den horisontella regeln under karmbottenstycket placeras så att god lutning av fönsterblecket erhålls.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok