Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg). Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Anslutning mot bärande innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Murverk.
 2. Värmeisolering.
 3. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 4. Extra vindskydd.
 5. Vindskydd.
 6. Tätningslist, tätmassa.
 7. Mellanvägg.
 8. Väggregel.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 11. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x195 (VB1806) centrumavstånd ≤ 600 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: OSB-skiva + gipsskiva.

Tätningslist: cellgummilist.
Drevning: remsa av inplastad mineralull.
Vindskydd: diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig vindskyddsskiva, alternativt vindskyddsduk.

Utförande

Fogar mellan element och stomme drevas med till exempel mineralull och täcks med tätningslist och fogmassa. Öppningen mellan väggelement i sidled isoleras med mineralull och täcks med extra vindskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok