Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg). Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Anslutning mot bärande innervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Murverk.
 2. Värmeisolering.
 3. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 4. Extra vindskydd.
 5. Vindskydd.
 6. Tätningslist, tätmassa.
 7. Mellanvägg.
 8. Väggregel.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 11. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x195 (VB1806) centrumavstånd ≤ 600 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: OSB-skiva + gipsskiva.

Tätningslist: cellgummilist.
Drevning: remsa av inplastad mineralull.
Vindskydd: diffusionsöppet material, utvändigt godkänd och fukttålig vindskyddsskiva, alternativt vindskyddsduk.

Utförande

Fogar mellan element och stomme drevas med till exempel mineralull och täcks med tätningslist och fogmassa. Öppningen mellan väggelement i sidled isoleras med mineralull och täcks med extra vindskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan