Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Anslutning mot bottenbjälklag. Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel.
  2. Golvregel.
  3. Invändig väggbeklädnad.
  4. Undergolv.
  5. Kortling.
  6. Stödregel.
  7. Blindbotten.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45x70 (VB1801), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Golvregel (syll): dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45x70 (VB1801).
Väggbeklädnad: spontad träpanel eller beklädnadsskivor. Stödregel: dimensionshyvlat virke 34x70 (VB0811) sort G4–2.
Kortling (liggande): konstruktionsvirke 45x170 (VB1805).

Utförande

Stödreglar monteras på ömse sidor om golvbjälkarna. Ovanpå stödreglarna monteras kortlingar som underlag för golvregel och undergolvets kanter.

En alternativ lösning, särskilt om en icke bärande vägg går vinkelrätt mot underliggande bjälkar, är att montera väggkonstruktionen ovanpå undergolvet. Detta kan vara fördelaktigt om väggen någon gång i framtiden ska tas bort.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan