Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Bärande yttervägg av flerskikts massivträskiva med liggande limträpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Bärande yttervägg av flerskikts KL-träskiva med liggande limträpanel.
2D-ritning

Ingående material

  1. 25 Limträpanel
  2. 34x70 Spikläkt
  3. Vindskyddsväv
  4. 45x195 Regel
  5. 195 Isolering
  6. 83 Flerskikts massivträskiva
  7. Åldersbeständig plastfolie
  8. 45x45 Regel
  9. 45 Isolering
  10. 15 Gipsskiva
Ladda ned CAD-ritning

Material

Liggande panel av limträ: tjocklek 25 mm, bredd 225 eller 325 mm. Panelens dimension baseras på arkitektoniska skäl.

Fästdon: varmförzinkad trådspik 75-3,1 alternativt rostfri skruv, Ø 4,0x70 med gänglängd större än 35 mm.

Spikläkt: stående 34x70 mm.

Vertikala och horisontella väggreglar:
konstruktionsvirke 45 mm.

Bärande skiva: flerskikts massivträskiva, 85 mm.

Vindskydd: vindtät, diffusionsöppen duk.

Värmeisolering: skivor av mineralull.

Ångspärr: åldersbeständig plastfolie.

Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.
Exempel vägg tj=391 mm

U-värde: cirka 0,16 W/m2 °C.
Vertikal bärförmåga, h=2 800: cirka 85-180 kN/m.

Utförande

Väggen kan tillverkas i sin helhet på fabrik eller platsbyggas. Principuppbyggnaden är densamma i båda fallen. Massivträskivorna sätts ihop till stora skivor och kompletteras med åldersbeständig plastfolie och isolering mot den varma sidan. Utvändigt vindskydd distanseras från massivträskivan med reglar eller distanserad läkt.
Panelen eller annan utvändig beklädnad görs enligt gängse standard.
Invändigt kan massivträskivan kompletteras direkt med en invändig gips eller med ytterligare isolering. En mindre isolerad spalt på insidan är att föredra då den kan tjäna som installationsutrymme.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok