Svenskt Trä Logo

Yttervägg - generella detaljlösningar

Yttervägg med liggande panel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Liggande panel.
  2. Spikläkt.
  3. Ventilerande kapillärbrytande luftspalt.
  4. Vindskydd.
  5. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
  6. Vertikal bärande väggregel.
  7. Värmeisolering.
  8. Ångspärr/ångbroms.
  9. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
  10. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Liggande panelbrädor: minst 22 mm tjocka och högst 145 mm breda. Önskas bredare panelbrädor används limträpanel.
Spikläkt för utvändiga panelbrädor som spikas med trådspik: 34x70 (VB0833), sort G4-2 eller bättre.
Spikläkt för utvändiga panelbrädor som spikas med panelspik (kamgängad spik) eller som skruvas: 28x70 (VB0807), sort G4-3 eller bättre.
Vertikala, bärande väggreglar 45x195 C14, c ≤ 600 mm 
Horisontella väggreglar: dimensionshyvlat virke 45x45, c ≤ 600 mm.
Vindskydd: av diffusionsöppet material, godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor. Total isolertjocklek minst 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Alternativ 1:

Liggande profilerad panel av trä utomhus: tjocklek ≥ 22 mm, bredd ≤ 145 mm.
Fästdon: varmförzinkad panelspik (kamgängad spik) eller panelskruv, längd 55 mm för 22 mm tjocka brädor. Spik- och skruvlängd ska anpassas till virkestjocklekar så att vindskyddet inte punkteras.

Alternativ 2:

Liggande panel av trä på förvandring utomhus: tjocklek ≥ 22 mm, bredd ≤ 170 mm.
Fästdon: varmförzinkad panelspik eller panelskruv 75 mm längd.

Alternativ 3:

Liggande ytterpanelbrädor av limträpanel: tjocklek ≥ 25 mm, bredd ≤ 325 mm.
Fästdon: varmförzinkad panelspik (kamgängad spik) eller panelskruv, längd 75 mm.

Utförande

Spikläkt monteras med trådspik av varmförzinkat stål 3,4x100 i stående väggregel.

Liggande profilerade panelbrädor fästs 30 mm från brädans underkant och med fästavstånd 600 mm. Panelbrädor med bredd ≥ 120 dubbelspikas/-skruvas. Falsad panel ska ha överlappning ≥ 18 mm.

Liggande panelbrädor på förvandring fästs 30 mm från underkant. Fästavståndet bör vara ≤ 600 mm. Spik/skruv ska inte gå igenom den bakomliggande brädan. Fästdon bör vara så långa att de tillräckligt bra fäste i läkt eller spikreglar men inte så långa att vindskyddet punkteras. Panelbrädor ska ha överlappning ≥ 20 mm.

Panelbrädor fästs med kamspik, räfflad trådspik eller panelskruv av varmförzinkat stål. Fästdon för montering av panelbrädor ska inte gå igenom spikläkten. Förankringslängden i spikregeln ska vara 25 mm för panelspik och panelskruv och 34 mm för trådspik.

Vid infästning av utvändiga panelbrädor ska fästdonet slås in respektive dras in vinkelrätt mot träytan så att fästdonets huvud kommer i nivå med träytan. 

Om lättreglar eller lättbalkar används i ytterväggens bärande konstruktion, är det extra viktigt att vertikala spikläkt har sådan tjocklek att ytterpanelens fästdon fäster i spikläkten och inte riskerar att spjälka lättbalken eller lättregeln. Spik/skruv bör vara av varmförzinkat stål dels för att ge lång livslängd, dels för att inte förorsaka rostgenomslag i ytbehandlingen. Ytterpanel som ska täckmålas eller laseras ska vara åtminstone grundbehandlad före uppsättning. Det finns industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor, CMP, som är antingen grundbehandlade eller grundbehandlade och mellanstrukna. För till exempel spontade panelbrädor och bottenbrädor till stående panel med lockläkt eller lockbrädor, är grundbehandling före uppsättning extra viktig, annars finns risk att omålade partier framträder när virket krymper (krympränder).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok