Svenskt Trä Logo

Bärande innervägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel.
  2. Golvregel.
  3. Syll.
  4. Syllisolering.
  5. Spikregel 45x45 (VB1822).
  6. Undergolv.
  7. Värmeisolering.
  8. Kortling.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x95 (VB1802), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Golvregel (övre syll): konstruktionsvirke 45x95 (VB1802).
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45x145 (VB1804).
Kortlingar: konstruktionsvirke tjocklek 45 mm (lika bjälkar).
Fuktspärr: byggpapp YEP 2500.

Utförande

Syll monteras med expanderande fästdon och med mellanlägg av syllisolering mot underlaget. Kortlingar med samma dimension som golvbjälkarna monteras i varje bjälkfack längs innerväggens centrumlinje. För att markera den bärande väggen och för att staga väggreglarna i den veka riktningen, monteras stålband tvärs reglarna, centrumavstånd ≤ 600 mm, på båda sidor om väggen, bakom skivbeklädnaden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan