Svenskt Trä Logo

Bärande innervägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel.
  2. Golvregel.
  3. Syll.
  4. Syllisolering.
  5. Spikregel 45x45 (VB1822).
  6. Undergolv.
  7. Värmeisolering.
  8. Kortling.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x95 (VB1802), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Golvregel (övre syll): konstruktionsvirke 45x95 (VB1802).
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek 45x145 (VB1804).
Kortlingar: konstruktionsvirke tjocklek 45 mm (lika bjälkar).
Fuktspärr: byggpapp YEP 2500.

Utförande

Syll monteras med expanderande fästdon och med mellanlägg av syllisolering mot underlaget. Kortlingar med samma dimension som golvbjälkarna monteras i varje bjälkfack längs innerväggens centrumlinje. För att markera den bärande väggen och för att staga väggreglarna i den veka riktningen, monteras stålband tvärs reglarna, centrumavstånd ≤ 600 mm, på båda sidor om väggen, bakom skivbeklädnaden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok