Svenskt Trä Logo

Exempel på bärförmåga vid brand

Publicerad 2022-02-10

Tabell 1. Bärförmåga vid brand hos väggar med enkla reglar isolerade med stenull eller glasull. Fler exempel finns i Brandsäkra Trähus 3. Exempel på beräkningar med bärande konstruktion av KL-trä finns i KL-trähandbok.

REI 60

  Bärförmåga per regel [kN]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf = 85 min
  45x95 8 9,2 10,2 12,5 13,5
45x120 21,2 24,2 26,7 32,8 35,5
45x145 42,4 48 52,8 64,3 69,8
45x195 100,1 110 118 138 151,1
45x220 120,5 128,6 136,5 159,7 174,8
2xGtF   Exempel: Nedfallstid tf = 85 min
  45x95 11 12,6 14 17,2 18,6
45x120 26,4 30,1 33,2 40,7 44,1
45x145 49,7 56,2 61,7 74,9 81,3
45x195 108,1 116,4 123,6 144,6 158,3
45x220 125,5 133,9 142,1 166,3 182
GtF+GtA+WB10
lf=90 mm
  Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf = 85 min
  45x95 22,9 26 28,7 35,1 38
45x120 46,8 52,6 57,6 69,7 75,7
45x145 75,5 83,2 89,9 106,1 116,1
45x195 112,8 120,4 127,8 149,5 163,6
45x220 129,1 137,8 146,3 171,1 187,3

 

Tabell 2. Bärförmåga vid brand hos väggar med enkla reglar isolerade med stenull.

REI 90

  Bärförmåga per regel [kN]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf = 85 min
  45x145 4,4 5,1 5,6 6,9 7,5
45x195 36,4 41,2 45,3 55 59,7
45x220 62,5 66,7 70,8 82,8 90,6
2xGtF   Exempel: Nedfallstid tf = 85 min
  45x145 6,7 7,7 8,5 10,5 11,3
45x195 43,7 49,1 53,8 65,3 70,9
45x220 68 72,5 77 90 98,6
GtF+GtA+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf = 85 min

 
45x95 1,5 1,7 1,9 2,4 2,5
45x120 8,4 9,6 10,6 13,1 14,2
45x145 23,8 27,1 29,9 36,6 39,6
45x195 23,8 27,1 29,9 36,6 39,6
45x220 90,8 96,9 102,9 120,4 131,8

 

Tabell 3. Bärförmåga vid brand hos bjälklag isolerade med stenull.

REI 60

  Bärförmåga per bjälke [kNm]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf = 55 min
  45x145 0,8 0,92 1,03 1,38 1,72
45x195 1,99 2,28 2,56 3,42 4,27
45x220 2,79 3,19 3,59 4,78 5,98
GtF+GtF   Exempel: Nedfallstid tf = 60 min

 
45x145 1,37 1,57 1,76 2,35 2,94
45x195 2,85 3,25 3,66 4,88 6,1
45x220 3,78 4,32 4,86 6,48 8,1
GtF+WB10   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf = 35 min
  45x145          
45x195 0,24 0,27 0,31 0,41 0,51
45x220 0,55 0,63 0,71 0,95 1,19
GtF+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf = 35 min
  45x145          
45x195 0,64 0,73 0,82 1,09 1,36
45x220 1,11 1,27 1,43 1,91 2,38

REI 90

 
GtF+GtA+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf = 60 min
  45x220 0,13 0,14 0,16 0,22 0,27
45x245 0,38 0,43 0,48 0,64 0,8

 

Alla väggar och bjälklag måste uppfylla följande krav:

 • Konstruktionen måste utformas enligt tillverkarens instruktioner
 • Beklädnader i dubbla skikt ska monteras med förskjutna skarvar
 • Bärförmåga i tabeller gäller bara för visade nedfallstider.
 • Skruvlängden är 57 mm om inget annat anges
 • Alla skarvar ska utföras över reglar eller annan underliggande beklädnad
 • Isolering ska förhindras från att falla ur konstruktionen om beklädnaden faller ner
 • Minimidensiteten för glasull är 15 kg/m3
 • Minimidensiteten för stenull är 26 kg/m3
 • Minimidensiteten för träbaserade skivor är 600 kg/m3
 • I-balkars liv har en tjocklek av minst 8 mm, flänsen är 47x47 mm
 • Tjockleken hos typ A gipsskivor (EN 520) är 12,5 mm
 • Tjockleken hos typ F gipsskivor (EN 520) är 15 mm
 • Brandklassade gipsskivor (typ F) ska monteras ytterst på den brandexponerade sidan, om en kombination av olika gipsskivor (typ A och F) används
 • Reglarnas centrumavstånd skall vara högst 600 mm
 • Last införs centriskt till regel.

Förkortningar i tabellerna:

GtA: Gipsskivor, typ A (EN 520)
GtF: Gipsskivor, typ F (EN 520)
WB10, WB20: Träbaserad skiva (spånskiva, plywood, OSB) med tjocklek minst 10 mm respektive 20 mm
lf: skruvens längd, i mm

Kriteriet EI beräknas enligt den förbättrade additionsmetoden. Allmänna krav ovan måste uppfyllas. För väggar kan knäckning kring regelns veka axel vara relevant och i dessa fall ges värdena som kursiva värden. Bärförmågan bestämdes för vägghöjden 2,5 m inklusive syll och hammarband varvid knäcklängden antogs vara 0,7 lwall. För andra höjder kan den bärförmågan beräknas som

\(F=F_{2500}\displaystyle \left(\frac{2500}{l} \right)^2\)

där:

F2500  är tabellerade värden, i kN.
l  är aktuell vägghöjd, i mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok