Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Yttre heltäckande värmeisolering/liggande inramningsläkt.
 2. Vindskydd av diffusionsöppet material, till exempel oorganskt skivmaterial eller vindskyddsduk.
 3. Syll.
 4. Kantbjälke.
 5. Hammarband.
 6. Vertikal bärande väggregel/värmeisolering.
 7. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 8. Invändig väggbeklädnad.
 9. Klämd ångspärr/ångbroms.
 10. Kortling.
 11. Golvbjälke med full kantisolering/komfortisolering.
 12. Vertikal luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: vertikala reglar av konstruktionsvirke 45x195 (till exempel VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Invändigt horisontella reglar av dimensionshyvlat virke 45x45 (VB1822) c ≤ 600 mm.
Hammarband, syll: konstruktionsvirke med samma dimension som väggreglar.
Kortlingar: konstruktionsvirke med samma dimension som golvbjälkar.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Vindskydd: av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek i yttervägg minst 270 mm. Mot yttervägg fylls bjälklaget fullt till en bredd av ≥ 600 mm från kant, i övrigt är cirka 50 – 70 mm komfortisolering tillräcklig i mellanbjälklag.

Utförande

Innan golvbjälkar monteras bör en ≥ 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna hängs in i kantbjälken enligt konstruktionsritning. Väggreglar monteras ovanpå syllen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok