Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot mellanbjälklag – väggreglar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial eller vindskyddsduk. 
 2. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 3. Syll.
 4. Hammarband.
 5. Värmeisolering.
 6. Ångspärr/ångbroms.
 7. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 8. Invändig väggbeklädnad.
 9. Kantbjälke.
 10. Bärande väggregel.
 11. Bjälklag.
 12. Vertikal luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: stående reglar 45x195 (VB1806), centrumavstånd ≥ 600 mm.
Vindskydd: av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek vägg minst 270 mm. Mot yttervägg fylls bjälklaget fullt till en bredd av ≥ 600 mm från kant. I övrigt är cirka 50–70 mm komfortisolering tillräcklig i mellanbjälklaget.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Innan golvbjälkarna monteras bör en  ≥ 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas. Minsta upplagslängd 70 mm. Väggreglar monteras på syllen och skråspikas/-skruvas i golvbjälkarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok