Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot mellanbjälklag – väggreglar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial eller vindskyddsduk. 
 2. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 3. Syll.
 4. Hammarband.
 5. Värmeisolering.
 6. Ångspärr/ångbroms.
 7. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 8. Invändig väggbeklädnad.
 9. Kantbjälke.
 10. Bärande väggregel.
 11. Bjälklag.
 12. Vertikal luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: stående reglar 45x195 (VB1806), centrumavstånd ≥ 600 mm.
Vindskydd: av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek vägg minst 270 mm. Mot yttervägg fylls bjälklaget fullt till en bredd av ≥ 600 mm från kant. I övrigt är cirka 50–70 mm komfortisolering tillräcklig i mellanbjälklaget.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Utförande

Innan golvbjälkarna monteras bör en  ≥ 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas. Minsta upplagslängd 70 mm. Väggreglar monteras på syllen och skråspikas/-skruvas i golvbjälkarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan