Svenskt Trä Logo

Industriyttervägg – pelarstomme av limträ med horisontella reglar

Horisontalsnitt i väggmitt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Utvändig väggbeklädnad.
  2. Vindskydd.
  3. Plåtband eller vindskyddsprofil av stål.
  4. Väggregel.
  5. Värmeisolering.
  6. Fästbeslag.
  7. Ångspärr/ångbroms.
  8. Invändig väggbeklädnad.
  9. Limträpelare.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: horisontellt bärverk av konstruktionsvirke 45x220 (VB1807) alternativt lättreglar.
Spikläkt: dimensionshyvlat virke 34x70 (VB0811) G4–2 med lutande översida.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Vindskydd: utvändig gipsskiva alternativt vindskyddsduk.
Invändig beklädnad: 12–13 mm träbaserad skiva eller 13 mm gipsskiva.
Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Fästbeslag: 2 st vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.
Plåtband: bandstål 50x1,0 mm eller vindskyddsprofil av stålplåt.
Vinkelprofil av varmförzinkad stålplåt.

Utförande

Plåtband, som fixerar reglarna och utgör underlag för in- och utvändig skivbeklädnad, fästs i takstol eller hammarband och i syll. Syll skruvas med expanderande skruv i grundkonstruktionen. På limträpelarnas utsida monteras ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm, som sedan kläms mot väggens ångspärr/ångbroms.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok