Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg). Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Anslutning mot vindsbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Kortling.
 2. Luftspalt, cirka 25.
 3. Kantisolering.
 4. Luftspalt bakom murverk.
 5. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 6. Vindskydd.
 7. Värmeisolering.
 8. Murverk.
 9. Hammarband.
 10. Väggregel.
 11. Ångspärr/ångbroms.
 12. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 13. Fästbeslag.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar och hammarband: konstruktionsvirke 45 mm. Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Fästbeslag: vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva. Kantisolering: mineralull som täcks av vindskyddsskiva.

Utförande

Väggelementet monteras mot vindsbjälklagets undersida och mellanbjälklagets översida. Bjälklagskanterna isoleras väl för att motverka köldbrygga. Spalt mellan bjälklag och element drevas med mineralullsremsa och täcks med vindskyddsskiva mot luftspalten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok