Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot vindsbjälklag – inklädd takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Takfotspanel.
 2. Insektsnät.
 3. Lockläkt.
 4. Bottenbräda.
 5. Spikläkt.
 6. Vindskydd.
 7. Vertikal luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
 8. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 9. Kortling.
 10. Hammarband.
 11. Vindskydd.
 12. Takstol.
 13. Ångspärr/ångbroms.
 14. Horisontella spikreglar, så kallat installationsskikt.
 15. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskydd i vägg: av diffusionsöppet material, utvändig godkänd och fukttålig skiva, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull eller cellulosafiber, total isolertjocklek i vägg 270 mm.
Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.

Utförande

Bottenbrädor fästs med passning i överkant mot spikläkt 28x70 (VB0807) eller 34x70 (VB0811) mot vilken lockbräda eller locklist monteras. Vid tjock bjälklagsisolering bör vindskyddsskivan fixeras upptill. Detta kan åstadkommas genom att stödläkt eller vinkelprofiler i plåt monteras mot underram och överram samt kortling alternativt vinkelprofil mellan takstolarnas överramar. Färdiga skivprodukter för att säkerställa luftspalt vid takfot finns också att tillgå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok