Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot grundmur

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Lockläkt.
 2. Bottenbräda.
 3. Luftningsläkt i slagregnsutsatta lägen.
 4. Spikläkt mot bakomliggande vertikal distans-/luftningsläkt.
 5. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 6. Vindskydd av oorganiskt material.
 7. Övre syll.
 8. Syll.
 9. Syllisolering.
 10. Vertikal bärande regel.
 11. Värmeisolering mellan reglar.
 12. Ångspärr/ångbroms.
 13. Värmeisolering mellan horisontella reglar, så kallat installationsskikt.
 14. Invändig väggbeklädnad.
 15. Kortling.
 16. Ångspärr/ångbroms klämd mellan kortling och undergolv.
 17. Grundmur.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: vertikala reglar av konstruktionsvirke 45x195 (till exempel VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Horisontella reglar av dimensionshyvlat virke 45x45, sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Syll och övre syll av konstruktionsvirke 45x195 (VB1806).
Vindskydd: av diffusionsöppet material, till exempel oorganskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor, total isolertjocklek minst 270 mm.
Spikläkt: virke 34x70 sort G4-2 eller bättre, med lutande översida (VB0811).
Vertikal luftningsläkt: virke 25x23 sort G4-2 eller bättre (VB1104).

Utförande

Väggreglar monteras på övre syllen. Horisontella reglar fästs mot syll, hammarband och väggreglar. Spikläkt för ytterväggspanel spikas mot luftningsläkt, och fästs i bakomliggande stående reglar. Den nedersta, och eventuellt den översta spikläkten, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm. Ångspärr/ångbroms monteras med minst ≥ 200 mm överlapp och kanten kläms mellan golvskiva och kortling/vinkelprofil.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan