Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot grundmur

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Lockläkt.
 2. Bottenbräda.
 3. Luftningsläkt i slagregnsutsatta lägen.
 4. Spikläkt mot bakomliggande vertikal distans-/luftningsläkt.
 5. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 6. Vindskydd av oorganiskt material.
 7. Övre syll.
 8. Syll.
 9. Syllisolering.
 10. Vertikal bärande regel.
 11. Värmeisolering mellan reglar.
 12. Ångspärr/ångbroms.
 13. Värmeisolering mellan horisontella reglar, så kallat installationsskikt.
 14. Invändig väggbeklädnad.
 15. Kortling.
 16. Ångspärr/ångbroms klämd mellan kortling och undergolv.
 17. Grundmur.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: vertikala reglar av konstruktionsvirke 45x195 (till exempel VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Horisontella reglar av dimensionshyvlat virke 45x45, sort G4-2 eller bättre (VB1822).
Syll och övre syll av konstruktionsvirke 45x195 (VB1806).
Vindskydd: av diffusionsöppet material, till exempel oorganskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor, total isolertjocklek minst 270 mm.
Spikläkt: virke 34x70 sort G4-2 eller bättre, med lutande översida (VB0811).
Vertikal luftningsläkt: virke 25x23 sort G4-2 eller bättre (VB1104).

Utförande

Väggreglar monteras på övre syllen. Horisontella reglar fästs mot syll, hammarband och väggreglar. Spikläkt för ytterväggspanel spikas mot luftningsläkt, och fästs i bakomliggande stående reglar. Den nedersta, och eventuellt den översta spikläkten, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm. Ångspärr/ångbroms monteras med minst ≥ 200 mm överlapp och kanten kläms mellan golvskiva och kortling/vinkelprofil.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok