Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot betongplatta på mark

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Lockläktpanel.
 2. Spikläkt mot bakomliggande distans-/luftningsläkt.
 3. Vindskydd.
 4. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 5. Värmeisolering.
 6. Bärande lättregel.
 7. Ångspärr/ångbroms.
 8. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt
 9. Invändig väggbeklädnad.
 10. Syll, så kallad lättsyll.
 11. Syllisolering.
 12. Vertikal luftningsläkt vid slagregnsutsatta lägen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: stående träreglar av konstruktionsvirke C14, 45x195 (VB1806) eller lättreglar 47x200, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd:  av diffusionsöppet material, till exempel oorganiskt skivmaterial, alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: skivor av mineralull, total isolertjocklek minst 270 – 275 mm.
Syll: av konstruktionsvirke C14, 45x195 (VB1806) eller lättsyll 47x200.
Syllisolering: EPDM cellgummilist med polyetenfilm. Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Fästdon: expanderande skruv till syll-betongplatta.

Utförande

Väggreglar monteras på syllen. Spikläkt för ytterpanel fästs vid användning av distanshylsor via dessa genom vindskyddet och det yttre isolerskiktet fast mot de vertikala, bärande reglarna. Alternativt används horisontella reglar i det yttre isolerskiktet och då fästes spikläkten i dessa. Nedersta regeln, och eventuellt den översta, placeras så att avståndet från panelände till infästningen blir 100–150 mm. Ångspärr/ångbroms monteras så att nedre del kläms mot plattan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok