Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot vindsbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot vindsbjälklag. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Yttertakspanel.
 2. Takstol.
 3. Värmeisolering.
 4. Takstolsbeklädnad.
 5. Invändig takbeklädnad.
 6. Takregel.
 7. Väggregel.
 8. Brand/ljudisolering.
 9. Ångspärr.
 10. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dubbla regelverk av konstruktionsvirke 45x120 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Ångspärr: 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie.
Brand/ljudisolering: minst 2x120 mm mineralull.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor minst 24 mm.
Takstolsbeklädnad: beklädnadsskiva, 13 mm gipsskiva eller 15 mm spånskiva.
Brandskyddsisolering mellan takreglar: drevning av stenull.

Utförande

För att motverka brandspridning via vindsutrymmen fordras en avskiljande vägg i vindsutrymmet. Det är viktigt att tillpassa beklädnadsskivorna i nederkant mot den lägenhetsskiljande väggen. Det är en fördel om den ena skivan kan dras ned i spalten i den lägenhetsskiljande väggen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan