Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot vindsbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot vindsbjälklag. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Yttertakspanel.
  2. Takstol.
  3. Värmeisolering.
  4. Takstolsbeklädnad.
  5. Invändig takbeklädnad.
  6. Takregel.
  7. Väggregel.
  8. Brand/ljudisolering.
  9. Ångspärr.
  10. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dubbla regelverk av konstruktionsvirke 45x120 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Ångspärr: 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie.
Brand/ljudisolering: minst 2x120 mm mineralull.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor minst 24 mm.
Takstolsbeklädnad: beklädnadsskiva, 13 mm gipsskiva eller 15 mm spånskiva.
Brandskyddsisolering mellan takreglar: drevning av stenull.

Utförande

För att motverka brandspridning via vindsutrymmen fordras en avskiljande vägg i vindsutrymmet. Det är viktigt att tillpassa beklädnadsskivorna i nederkant mot den lägenhetsskiljande väggen. Det är en fördel om den ena skivan kan dras ned i spalten i den lägenhetsskiljande väggen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok