Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot bottenbjälklag. Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Väggbeklädnad.
  2. Väggregel.
  3. Golvregel.
  4. Undergolv.
  5. Stödregel.
  6. Kortling.
  7. Takregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: virke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel, golvregel: virke 45x70 mm.
Väggbeklädnad: beklädnadsskivor eller spontad träpanel.
Hörnprofil: vinkelprofil av plåt.
Kortling: konstruktionsvirke 45x170 mm.
Stödregel: konstruktionsvirke 22 mm.

Utförande

Golv- och takreglar spikas vinkelrätt mot bjälklaget. Därefter monteras golvskivor respektive glespanel. För att dels underlätta utbyte av tak- respektive väggbeklädnad, dels ge frihet i monteringsordningen är det lämpligt att montera hörnprofil i vinkeln mellan bjälklag och vägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok