Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot bottenbjälklag. Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Väggbeklädnad.
  2. Väggregel.
  3. Golvregel.
  4. Undergolv.
  5. Stödregel.
  6. Kortling.
  7. Takregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: virke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel, golvregel: virke 45x70 mm.
Väggbeklädnad: beklädnadsskivor eller spontad träpanel.
Hörnprofil: vinkelprofil av plåt.
Kortling: konstruktionsvirke 45x170 mm.
Stödregel: konstruktionsvirke 22 mm.

Utförande

Golv- och takreglar spikas vinkelrätt mot bjälklaget. Därefter monteras golvskivor respektive glespanel. För att dels underlätta utbyte av tak- respektive väggbeklädnad, dels ge frihet i monteringsordningen är det lämpligt att montera hörnprofil i vinkeln mellan bjälklag och vägg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan