Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Anslutning mot betongplatta på mark

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Anslutning mot betongplatta på mark. Bärande yttervägg - KL-trärä.
2D-ritning

Ingående material

  1. Flerskikts massivträskiva
  2. Infästningslist + expander
  3. Invändig beklädnad, monteras på plats
  4. Syllisolering
Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande del: flerskikts massivträskiva med tjockleken 72-110 mm.
Värmeisolering: utvändig isolering 70-195 mm, invändig isolering 0-70 mm.

Fuktskydd: utvändigt fuktskydd av liggande panel, luftspalt och diffusionsöppen duk. Invändigt fuktskydd av 0,20 mm åldersbeständig plastfolie.

Täthet: vindtät duk, plastfolie med klämda skarvar samt tätningslister mellan massivträskiva/väggelement/styrlist och grund.

Fästdon: expanderande skruv till syll och betongplatta.

Vägg inifrån:

  • invändig skiva
  • 45-70 mm isolering, reglar c/c 600 mm
  • bärande massivträskiva
  • 70-195 mm isolering, reglar c/c 600 mm
  • vindskyddande skiva eller duk
  • luftad panel

Utförande

Väggen kan vara platsbyggd eller prefabricerad. När väggen platsbyggs så levereras en massivträskiva som förses med isolering, tätskikt, fasad, fönster och dörrar på byggplatsen. När väggen är prefabricerad så ingår isolering, tätskikt och eventuellt fasad beroende på typ, samt fönster och dörrar om så är önskvärt. Mot betongplattan monteras en styrlist.

Den prefabricerade väggen ställs ned på betongplattan framför styrlisten.
Massivträskivan skruvas sedan inifrån mot den i betongplattan infästa styrlisten.

I anslutningen mellan vägg och grund råder normalt de högsta tvär- och lyftkrafterna. För att uppfylla krav på bärförmåga och täthet i anslutningen är det viktigt att grunden görs med bra måttoleranser.

Massivträskivan monteras mot styrlist och väggelement skruvas enligt konstruktörens anvisningar. Massivträskivan kompletteras med erforderligt material.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok