Svenskt Trä Logo

Bärande väggskiva av KL-trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

3D-ritning

Förklaring

  1. Yttre lameller.
  2. Inre lameller.

Material

Bärande skivelement av korslimmat trä, KL-trä, är uppbyggda av limmade skikt av brädor där vartannat skikt är orienterat med fiberriktningen vriden 90° (korslagt). Dessa element är helt solida och byggs upp av udda antal skikt.

Utförande

Skivelementens storlek begränsas av hanterbarhet och tillgänglig transport- och lyftkapacitet. Väggskivor utförs ofta som skivor av korslimmat trä, KL-trä, med tjocklekar från 60 till 150 mm vilket medför att långa våningshöga väggelement blir mjuka i sidled. Stora element kan styvas upp med utanpåliggande reglar. Elementens höjd bör från transportsynpunkt understiga 3,6 meter, undantagsvis kan element upp till 4 meters höjd transporteras. För att minimera transportkostnader bör väggelementens längd inte överstiga 12 meter.

Våningshöga skivväggar av KL-trä väger normalt från 30 kg/m2 till 80 kg/m2 beroende på utförande. Väggar levereras normalt med monterade lyftstroppar.

Brädskiktens tjocklekar varierar mellan olika tillverkare. Exempel på element av KL-trä framgår i tabell nedan.

Väggskivstyp

Tjocklek
(mm)

Tyngd
(kg/m2)

KL-trä, 3 skikt

70

34

KL-trä, 3 skikt

80

38

KL-trä, 5 skikt

90

43

Tabell 1.

Ytterligare skivtyper kan tillverkas om så efterfrågas. Tillverkare av KL-trä kan ge ytterligare information. Se även under avsnitt KL-träkonstruktioner.

Skivorna tillverkas som våningshöga skivor och med önskade längder. Håltagningar och andra anpassningar av väggskivan görs med fördel av tillverkaren

 

Mått
(mm)

Toleranser
(mm)

Längd vägg

< 16 000*

± 2

Höjd vägg

< 16 000*

± 2

Tjocklek

60-150

± 0,5

*Tillverkarens maximala yttermått

Tabell 2.

Råd och anvisningar

Exempel på linjelaster på skivväggar av KL-trä.

Väggskivstyp

Lastvärde q*Rd
(kN/m)

KL-träskiva, 3 skikt, tjocklek 80 mm

100

KL-träskiva, 3 skikt, tjocklek 100 mm

160

KL-träskiva, 5 skikt, tjocklek 120

270

qRd: Dimensionerande värde på vertikal linjelast för en tre meter hög vägg, lastvaraktighet M, klimatklass 1, säkerhetsklass 3.

Tabell 3.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan