Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – KL-trä

Principlösning - fogar mellan väggelement av KL-trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

3D-ritning

Förklaring

  1. Skivelement av KL-trä.
  2. Konstruktionsplywood,
    12x60.
  3. Träskruv 5x40, c > 40.

Tekniska data

Fogar mellan väggelement av korslimmat trä, KL-trä - kan utföras enligt figur i samband med montering på byggarbetsplatsen. Skruvförbandet överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga i fogens längdriktning framgår av tabell 1 nedan.

Skruvad fog

Förbandet består av träkonstruktionsskruv (typ Spax eller motsvarande) dimension 5x40 eller enligt konstruktör samt remsa av konstruktionsplywood 12x60 mm av typ K20/70. Skruvavstånd ska vara större än 40 mm.

Brottgränstillstånd
Rk (kN/skruvpar)

Bruksgränstillstånd
kk (kN/mm och skruvpar)

1,51

0,52

1Maxlast vid 9 deformation
2Styvhetsvärdet gäller för deformationer upp till 2
Tabell 1. Karakteristiska värden för dimensionering av bärförmåga i fogens längdriktning (horisontella skjuvkrafter) för sammanfogning av av element av KL-trä
.

Limmad fog

Med väggelement där skarvar utförs som limmade fogar fås en fog med små deformationer och hög hållfasthet.

Karakteristiska värden för beräkning av fogens bärförmåga framgår av tabell 2. Värden baseras på en fog för ett KL-träelement (19+34+19). Skarven är utförd med epoxilim. Deformationer för beräkning i bruksgräns kan försummas. Skarvar i alternativa utföranden och lim bör provas före användning. För andra dimensioner, kontakta materialtillverkaren.

Se vidare under avsnittet KL-träkonstruktioner.

Tillåten last vinkelrätt fog,
Rk (kN/m)

Tillåten skjuvkraft i fog,
Gk (kN/m)

140

35

Tabell 2. Karakteristiska värden vid dimensionering av limmad fog.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok