Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Anslutning mot bottenbjälklag. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggreglar.
  2. Luftspalt.
  3. Ljudisolering.
  4. Stomljudsisoleringslist.
  5. Tätning
  6. Undergolv.
  7. Värmeisolering.
  8. Kantbjälke.
  9. Syll.
  10. Syllisolering.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dubbla regelverk av dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45x120 (VB1803), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Stomljudsisolering: list av EPDM massivgummi samt tätningsmassa mellan beklädnadsskiva och golv.
Väggbeklädnad: beklädnadsskivor, totaltjocklek minst 24 mm på ömse sidor.
Värmeisolering: minst 2x120 mm mineralull.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500, alternativt EPDM-list.

Utförande

I detta exempel ligger den lägenhetsskiljande väggen vinkelrätt mot golvbjälkarna. På grundmuren läggs syllisolering som underlag för golvbjälklaget. Mellan kantbjälkarna monteras tätningslist av stenull för att täta mot gasläckage vid brand i kryprum.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok