Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Anslutning mot bottenbjälklag. Lägenhetsskiljande vägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Väggreglar.
 2. Luftspalt.
 3. Ljudisolering.
 4. Stomljudsisoleringslist.
 5. Tätning
 6. Undergolv.
 7. Värmeisolering.
 8. Kantbjälke.
 9. Syll.
 10. Syllisolering.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: dubbla regelverk av dimensionshyvlat konstruktionsvirke 45x120 (VB1803), centrumavstånd ≤ 600 mm.
Stomljudsisolering: list av EPDM massivgummi samt tätningsmassa mellan beklädnadsskiva och golv.
Väggbeklädnad: beklädnadsskivor, totaltjocklek minst 24 mm på ömse sidor.
Värmeisolering: minst 2x120 mm mineralull.
Syllisolering: grundisoleringspapp YEP 2500, alternativt EPDM-list.

Utförande

I detta exempel ligger den lägenhetsskiljande väggen vinkelrätt mot golvbjälkarna. På grundmuren läggs syllisolering som underlag för golvbjälklaget. Mellan kantbjälkarna monteras tätningslist av stenull för att täta mot gasläckage vid brand i kryprum.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan