Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot mellanbjälklag med ljudisolering

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot mellanbjälklag med ljudisolering. Icke bärande innervägg.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Ljudisolering.
 2. Golvregel.
 3. Invändig väggbeklädnad.
 4. Undergolv.
 5. Golvbjälke.
 6. Fogmassa.
 7. Stomljudsisoleringslist.
 8. Takregel.
 9. Väggregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: virke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel, golvregel: virke 45x70 mm.
Väggbeklädnad: spontad träpanel eller beklädnadsskivor.
Ljudisolering: 70 mm isolerskiva av till exempel mineralull.
Stomljudsisoleringslist: till exempel EPDM massivgummi.

Utförande

För att kunna genomföra flexibla planlösningar är det många gånger värdefullt om innervägg monteras mot färdigt golv eller tak. Vid väggmontering parallellt med bjälklaget förutsätter detta att glespanelen utökats med extra bräder för att ge spikunderlag för takregeln. För att förbättra ljudisoleringen mellan rummen är det också önskvärt att ljudtätande åtgärder vidtas, till exempel montering av EPDM-gummilist mellan väggbeklädnad och undergolv, stomljudsisoleringslist mellan golv och golvregel samt mineralullsisolering mellan väggens reglar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan