Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot mellanbjälklag med ljudisolering

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot mellanbjälklag med ljudisolering. Icke bärande innervägg.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Ljudisolering.
  2. Golvregel.
  3. Invändig väggbeklädnad.
  4. Undergolv.
  5. Golvbjälke.
  6. Fogmassa.
  7. Stomljudsisoleringslist.
  8. Takregel.
  9. Väggregel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: virke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel, golvregel: virke 45x70 mm.
Väggbeklädnad: spontad träpanel eller beklädnadsskivor.
Ljudisolering: 70 mm isolerskiva av till exempel mineralull.
Stomljudsisoleringslist: till exempel EPDM massivgummi.

Utförande

För att kunna genomföra flexibla planlösningar är det många gånger värdefullt om innervägg monteras mot färdigt golv eller tak. Vid väggmontering parallellt med bjälklaget förutsätter detta att glespanelen utökats med extra bräder för att ge spikunderlag för takregeln. För att förbättra ljudisoleringen mellan rummen är det också önskvärt att ljudtätande åtgärder vidtas, till exempel montering av EPDM-gummilist mellan väggbeklädnad och undergolv, stomljudsisoleringslist mellan golv och golvregel samt mineralullsisolering mellan väggens reglar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok