Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-18

Anslutning mot mellanbjälklag. Bärande yttervägg -  KL-trä.
2D-ritning

Ingående material

  1. Kassettbjälklag
  2. Yttervägg
  3. Träskruv
  4. List för dämpning av flanktransmission
  5. Del av undertak, monteras på plats
  6. Styrlist
  7. Del av panel, monteras på plats
Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande del: flerskikts massivträskiva med tjockleken 72-110 mm.
Värmeisolering: utvändig isolering 70-195 mm, invändig isolering 0-70 mm.
Bjälklag av typen kassettbjälklag med friliggande undertak.

Fuktskydd: utvändigt fuktskydd av liggande panel, luftspalt och diffusionsöppen duk. Invändigt fuktskydd av åldersbeständig plastfolie.

Täthet: vindtät duk, plastfolie med klämda skarvar samt tätningslister mellan byggelement.

Utförande

Kassettbjälklaget läggs upp på den bärande väggskivan. Mellan bjälklaget och väggen monteras en rörelseupptagande list som dimensioneras med avseende på upplagstrycket. Kassettbjälklaget fästs till underliggande vägg med vinkelbeslag eller skruvar. Antal skruv och beslag dimensioneras efter de förutsättningar som gäller bygget.

Undertaket kan ingå i bjälklagsleveransen och enbart mindre kompletteringar krävs på byggarbetsplatsen. Alternativt kan undertaket platsbyggas.

Beroende av kravet på ljudisolering, ytskikt med mera kompletteras bjälklagets ovansida med golvgips, tätskikt och klinker/matta i våtrum. För andra utrymmen läggs matta eller parkett.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok