Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg - massivträ

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-18

Anslutning mot mellanbjälklag. Bärande yttervägg -  KL-trä.
2D-ritning

Ingående material

  1. Kassettbjälklag
  2. Yttervägg
  3. Träskruv
  4. List för dämpning av flanktransmission
  5. Del av undertak, monteras på plats
  6. Styrlist
  7. Del av panel, monteras på plats
Ladda ned CAD-ritning Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande del: flerskikts massivträskiva med tjockleken 72-110 mm.
Värmeisolering: utvändig isolering 70-195 mm, invändig isolering 0-70 mm.
Bjälklag av typen kassettbjälklag med friliggande undertak.

Fuktskydd: utvändigt fuktskydd av liggande panel, luftspalt och diffusionsöppen duk. Invändigt fuktskydd av åldersbeständig plastfolie.

Täthet: vindtät duk, plastfolie med klämda skarvar samt tätningslister mellan byggelement.

Utförande

Kassettbjälklaget läggs upp på den bärande väggskivan. Mellan bjälklaget och väggen monteras en rörelseupptagande list som dimensioneras med avseende på upplagstrycket. Kassettbjälklaget fästs till underliggande vägg med vinkelbeslag eller skruvar. Antal skruv och beslag dimensioneras efter de förutsättningar som gäller bygget.

Undertaket kan ingå i bjälklagsleveransen och enbart mindre kompletteringar krävs på byggarbetsplatsen. Alternativt kan undertaket platsbyggas.

Beroende av kravet på ljudisolering, ytskikt med mera kompletteras bjälklagets ovansida med golvgips, tätskikt och klinker/matta i våtrum. För andra utrymmen läggs matta eller parkett.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan