Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot ytterväggshörn - korsande regelverk

Publicerad 2014-09-30

Uppdaterad 2015-06-15

Anslutning mot ytterväggshörn - korsande regelverk. Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Utvändig beklädnad.
  2. Spikläkt.
  3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
  4. Vindskydd.
  5. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
  6. Hörnregel.
  7. Ångspärr.
  8. Horisontell väggregel, så kallade installationsskikt.
  9. Invändig väggbeklädnad.
  10. Vertikal väggregel
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ytterväggsreglar: vertikala reglar av konstruktionsvirke 45x145-220 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm. Horisontella reglar av konstruktionsvirke 45x45 mm, respektive 45x70 mm.
Vindskydd: Vindskydd av oorganiskt material.
Hörnregel: konstruktionsvirke 45x45 mm.
Värmeisolering: skivor av mineralull. Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.

Utförande

För att stabilisera vägghörnet utan att åstadkomma köldbryggor monteras en hörnregel mot det horisontella regelverket. Vindskyddsskivor skruvas i regelverket. Alternativet till hörnregel är hörnprofil i plåt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok