Svenskt Trä Logo

Exempel på avskiljande väggar

Publicerad 2022-01-02

Tabell 1. Avskiljande väggar – Exempel beräknade enligt den förbättrade metoden.

EI klass Konstruktions- lösning Beklädnad Isolering Min regel-höjd tins
    Typ Tjocklek
[mm]
Typ Min densitet [kg/m3] [mm] [min]
EI 30 Exempel av avskiljande väggar  GtA 12,5 - - 45 33,6
Plywood / OSB 20 - - 30
Spånskiva 18 - - 34,5
EI 30  Exempel av avskiljande väggar GtA 12,5 Stenull 26 45 31,7
Plywood/ OSB 20 Stenull 26 30,3
Spånskiva 18 Stenull 26 33
EI 30  Exempel av avskiljande väggar GtA 9 Stenull 26 95 36,1
GtA 12,5 Glasull 15 31,8
Plywood /OSB 12 Stenull 26 33,8
Plywood / OSB 20 Glasull 15 30
Spånskiva 8 Stenull 26 32,2
Spånskiva 18 Glasull 15 32,6
EI 60  Exempel av avskiljande väggar GtF 15 - - 70 62,3
EI 60  Exempel av avskiljande väggar GtF 15 Stenull 26 145 63,9
EI 60  Exempel av avskiljande väggar GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 70 65,3
GtF + GtA 15 + 9 Stenull 26 63,4
2xGtA 2 x 12,5 Stenull 35 60,2
GtA + plywood/OSB 12,5 + 25 Stenull 26 62,2
GtA + spånskiva 12,5 + 20 Stenull 26 62,3
EI 60  Exempel av avskiljande väggar GtF + GtA 15 + 12,5 - - 70 68,2
2xGtA 2 x 12,5     63,3
EI 60  Exempel av avskiljande väggar 2 x GtA 2 x 12,5 Stenull 26 95 60
GtA + spånskiva 12,5 + 16 Stenull 26 60
GtA + plywood /OSB 12,5 + 22 Stenull 26 61,9
GtF + plywood/OSB 15 + 9 Stenull 26 61,1
GtF + plywood/OSB 15 + 15 Glasull 15 60,2
GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 65,6
GtA + plywood/OSB 12,5 + 12 Stenull 26 145 62,7
GtA + spånskiva 12,5 + 8 Stenull 26 61,8
EI 60 Exempel av avskiljande väggar  GtA 12,5 Stenull 26 2 x 95 60,6
Plywood/OSB 22 Stenull 26 61,5
Spånskiva 18 Stenull 26 61,4
EI 60 Exempel av avskiljande väggar  2 x GtA 2 x 12,5 Stenull 26 2x70 66,1
2 x spånskiva 2 x 18 Glasull 15 2 x 95 61,5
GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 69,1

/Fortsättning tabell, eller ny?/

*Uppfyller EI 60 enligt tillverkare - visats genom brandtester. Beräkningsmetod konservativ.
**Brandmotståndet i väggen bedöms upphöra när beklädnadsskivorna på brandsidan faller bort (därav endast EI 15)

Alla beräknade väggar i Tabell 1 uppfyller följande krav:

 • Montering måste ske enligt tillverkarens instruktioner
 • Beklädnad finns på båda sidor
 • Dubbla beklädnader ska monteras med förskjutna skarvar
 • Tillräcklig skruvlängd måste väljas med hänsyn till antal och tjocklek hos beklädnaden och brandexponeringstiden
 • Alla skarvar ska placeras över reglar eller underliggande beklädnad
 • Isoleringen måste förhindras från att falla ur konstruktionen när beklädnaden faller
 • Minimidensiteten hos glasull är 15 kg/m3
 • Minimidensiteten hos stenull är 26 kg/m3
 • Minimidensiteten hos plywood är 450 kg/m3
 • Minimidensiteten hos träbaserade skivor är 600 kg/m3
 • Brandklassad gipsskiva (typ F) ska monteras ytterst på den brandexponerade sidan, om flera typer av gipsskivor (A och F) kombineras
 • Tjockleken hos typ A gipsskivor enligt EN 520 är 9,0 mm och 12,5 mm respektive
 • Tjockleken hos typ F gipsskivor enligt EN 520 är 15 mm
 • Reglarnas tvärsnittsbredd ska vara minst 38 mm
 • Dubbla regelväggar ska ha minst 30 mm luftspalt mellan vägghalvorna
 • Reglarnas centrumavstånd ska vara högst 600 mm


Förkortningar i Tabell 1:

 • GtA Gipsskivor, typ A enligt EN 520
 • GtF Gipsskivor, typ F enligt EN 520

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan