Svenskt Trä Logo

Exempel på avskiljande väggar

Publicerad 2022-01-02

Tabell 1. Avskiljande väggar – Exempel beräknade enligt den förbättrade metoden.

EI klass Konstruktionslösning Beklädnad Isolering Min regelhöjd tins
    Typ Tjocklek
[mm]
Typ Min densitet
[kg/m3]
[mm] [min]
EI 30 GtA 12,5 45 33,6
Plywood / OSB 20 30
Spånskiva 18 34,5
EI 30   GtA 12,5 Stenull 26 45 31,7
Plywood/ OSB 20 Stenull 26 30,3
Spånskiva 18 Stenull 26 33
EI 30   GtA 9 Stenull 26 95 36,1
GtA 12,5 Glasull 15 31,8
Plywood /OSB 12 Stenull 26 33,8
Plywood / OSB 20 Glasull 15 30
Spånskiva 8 Stenull 26 32,2
Spånskiva 18 Glasull 15 32,6
EI 60   GtF 15 70 62,3
EI 60   GtF 15 Stenull 26 145 63,9
EI 60   GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 70 65,3
GtF + GtA 15 + 9 Stenull 26 63,4
2xGtA 2 x 12,5 Stenull 35 60,2
GtA + plywood/OSB 12,5 + 25 Stenull 26 62,2
GtA + spånskiva 12,5 + 20 Stenull 26 62,3
EI 60   GtF + GtA 15 + 12,5 70 68,2
2xGtA 2 x 12,5     63,3
EI 60   2 x GtA 2 x 12,5 Stenull 26 95 60
GtA + spånskiva 12,5 + 16 Stenull 26 60
GtA + plywood /OSB 12,5 + 22 Stenull 26 61,9
GtF + plywood/OSB 15 + 9 Stenull 26 61,1
GtF + plywood/OSB 15 + 15 Glasull 15 60,2
GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 65,6
GtA + plywood/OSB 12,5 + 12 Stenull 26 145 62,7
GtA + spånskiva 12,5 + 8 Stenull 26 61,8
EI 60 GtA 12,5 Stenull 26 2 x 95 60,6
Plywood/OSB 22 Stenull 26 61,5
Spånskiva 18 Stenull 26 61,4
EI 60 2 x GtA 2 x 12,5 Stenull 26 2x70 66,1
2 x spånskiva 2 x 18 Glasull 15 2 x 95 61,5
GtF + GtA 15 + 12,5 Glasull 15 69,1
Schaktväggar (beklädnad på en sida)
EI 30 GtA + GtA 12,5 + 12,5   32
EI 60 GtF + GtF 15 + 15   44 *
EI 30 GtA + GtA + plywood 12,5 + 12,5 + 10   37
EI 60 GtA + GtA + GtA 12,5 + 12,5 + 12,5       43 *
Ytterväggar (inifrån och ut, fasadmaterial redovisas ej)
EI 15 ** GtA
(45 + 170 isolering mellan reglar)
12,5 Stenull + stenull 26 45 + 170 58
EI 15 ** GtA + OSB/plywood
(45 x 70 isolering mellan reglar)
12,5 + 11 Stenull + stenull 26 45 + 170 62
EI 60 GtA + OSB/plywood
(45 + 170 isolering mellan reglar) + GtA
12,5 + 11 + 9 Stenull + stenull 26 45 + 170 64
EI 60 GtA
(45 + 170 isolering mellan reglar) + GtA9
12,5 + 9 Stenull + stenull 26 45 + 170 61

*Uppfyller EI 60 enligt tillverkare – visats genom brandtester. Beräkningsmetod konservativ.
**Brandmotståndet i väggen bedöms upphöra när beklädnadsskivorna på brandsidan faller bort (därav endast EI 15)

Alla beräknade väggar i Tabell 1 uppfyller följande krav:

 • Montering måste ske enligt tillverkarens instruktioner
 • Beklädnad finns på båda sidor
 • Dubbla beklädnader ska monteras med förskjutna skarvar
 • Tillräcklig skruvlängd måste väljas med hänsyn till antal och tjocklek hos beklädnaden och brandexponeringstiden
 • Alla skarvar ska placeras över reglar eller underliggande beklädnad
 • Isoleringen måste förhindras från att falla ur konstruktionen när beklädnaden faller
 • Minimidensiteten hos glasull är 15 kg/m3
 • Minimidensiteten hos stenull är 26 kg/m3
 • Minimidensiteten hos plywood är 450 kg/m3
 • Minimidensiteten hos träbaserade skivor är 600 kg/m3
 • Brandklassad gipsskiva (typ F) ska monteras ytterst på den brandexponerade sidan, om flera typer av gipsskivor (A och F) kombineras
 • Tjockleken hos typ A gipsskivor enligt EN 520 är 9,0 mm och 12,5 mm respektive
 • Tjockleken hos typ F gipsskivor enligt EN 520 är 15 mm
 • Reglarnas tvärsnittsbredd ska vara minst 38 mm
 • Dubbla regelväggar ska ha minst 30 mm luftspalt mellan vägghalvorna
 • Reglarnas centrumavstånd ska vara högst 600 mm


Förkortningar i Tabell 1:

GtA: Gipsskivor, typ A enligt EN 520
GtF: Gipsskivor, typ F enligt EN 520

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok