Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Anslutning mot ytterväggshörn, enkelt regelverk – massivreglar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-15

Anslutning mot ytterväggshörn, enkelt regelverk – massivreglar.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Hörnbräda.
 2. Hörnbräda.
 3. Spikläkt.
 4. Vindskydd av oorganiskt material.
 5. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 6. Spaxskruv.
 7. List.
 8. Värmeisolering.
 9. Väggregel.
 10. Ångspärr.
 11. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 12. Invändig beklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: stående massivreglar 45x145-220 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Utvändig beklädnad: stående träpanel.
Spikläkt: konstruktionsvirke 34x70 mm, G4-2 eller bättre, med lutande översida och underliggande vertikal distans/luftning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok