Svenskt Trä Logo

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot mellanvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-08

Anslutning mot mellanvägg. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Kortling.
  2. Väggregel (kantregel).
  3. Elastisk fog.
  4. Underlag för väggbeklädnad.
  5. Tätskikt + fästmassa.
  6. Väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Underlag för beklädnad: dubbla skivor, gipsskiva eller cementbaserad skiva med förskjutna skarvar.
Tätskikt: Våtzon 1: tätskiktsfolie eller plastmatta, Våtzon 2: tätskiktsfolie, plastmatta eller vätskebaserat tätskikt
Fästmassa: anpassad till tätskiktssystemet
Väggbeklädnad: keramiska plattor, kakel.
Kortling: konstruktionsvirke 45x70 mm.
Elastisk fog: antimögelbehandlad silikonfogmassa.

Utförande

Väggskivorna monteras och tätskikt och förseglingar monteras. Fästmassan anbringas. Beklädnad med kakel sätts med elastiska fogar i hörn och mot foderlister, genomföringar och infästningar. Våtrumsväggens kantregel spikas i mötande väggens regel, alternativt i kortlingar med centrumavstånd ≤ 600 mm. I vägghörn tätas med elastisk fogmassa mellan väggarnas yttre skivbeklädnader.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok