Svenskt Trä Logo

Industriyttervägg – pelarstomme av limträ med horisontella reglar

Vertikalsnitt i väggmitt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Utvändig beklädnad.
 2. Spikläkt.
 3. Vindskydd.
 4. Plåtband.
 5. Värmeisolering.
 6. Väggregel.
 7. Fästbeslag.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Invändig beklädnad.
 10. Limträpelare.
 11. Vinkelprofil.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vertikalsnitt i väggmitt

Pelarstomme av limträ enligt konstruktörens handlingar.
Väggreglar: horisontellt bärverk av konstruktionsvirke 45x145 (VB1804) alternativt lättreglar.
Spikläkt: dimensionshyvlat virke 34x70 (VB0811) med lutande översida, sort G4–2 eller bättre.
Värmeisolering: skivor av mineralull. Dimensionering enligt konstruktör.
Vindskydd: diffusionsöppet skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Invändig beklädnad:12–13 mm träbaserad skiva eller 13 mm gipsskiva.
Utvändig beklädnad: till exempel stående träpanel.
Fästbeslag: 2 st vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.
Plåtband: bandstål 50x1,0 mm eller vindskyddsprofil av stål.
Vinkelprofil av varmförzikad stålplåt. Plåttjocklek 2 mm.

Utförande

Plåtband av bandstål, som fixerar reglarna, och utgör underlag för in- och utvändig skivbeklädnad, fästs i takstol eller hammarband och i syll. Syll skruvas med expanderande skruv i grundkonstruktionen. På limträpelarnas utsida monteras ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm som sedan kläms mot väggens ångspärr/ångbroms.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan