Svenskt Trä Logo

Industriyttervägg – pelarstomme av limträ med horisontella reglar

Vertikalsnitt i väggmitt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Utvändig beklädnad.
 2. Spikläkt.
 3. Vindskydd.
 4. Plåtband.
 5. Värmeisolering.
 6. Väggregel.
 7. Fästbeslag.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Invändig beklädnad.
 10. Limträpelare.
 11. Vinkelprofil.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vertikalsnitt i väggmitt

Pelarstomme av limträ enligt konstruktörens handlingar.
Väggreglar: horisontellt bärverk av konstruktionsvirke 45x145 (VB1804) alternativt lättreglar.
Spikläkt: dimensionshyvlat virke 34x70 (VB0811) med lutande översida, sort G4–2 eller bättre.
Värmeisolering: skivor av mineralull. Dimensionering enligt konstruktör.
Vindskydd: diffusionsöppet skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Invändig beklädnad:12–13 mm träbaserad skiva eller 13 mm gipsskiva.
Utvändig beklädnad: till exempel stående träpanel.
Fästbeslag: 2 st vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.
Plåtband: bandstål 50x1,0 mm eller vindskyddsprofil av stål.
Vinkelprofil av varmförzikad stålplåt. Plåttjocklek 2 mm.

Utförande

Plåtband av bandstål, som fixerar reglarna, och utgör underlag för in- och utvändig skivbeklädnad, fästs i takstol eller hammarband och i syll. Syll skruvas med expanderande skruv i grundkonstruktionen. På limträpelarnas utsida monteras ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm som sedan kläms mot väggens ångspärr/ångbroms.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok