Svenskt Trä Logo

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Väggregel.
  2. Väggsyll.
  3. Underlag för väggbeklädnad.
  4. Tätskikt + fästmassa.
  5. Keramiska plattor.
  6. Undergolv.
  7. Tätskikt/golvbeklädnad.
  8. Hammarband.
  9. Elastisk fog.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Väggsyll och hammarband: konstruktionsvirke 45x70 mm.
Underlag för våtrumsbeklädnad: dubbla skivor, gipsskiva eller cementbaserad skiva med förskjutna skarvar.
Tätskikt: Våtzon 1: tätskiktsfolie eller plastmatta, Våtzon 2: tätskiktsfolie, plastmatta eller vätskebaserat tätskikt
Fästmassa: anpassad till tätskiktssystemet
Väggbeklädnad: keramiska plattor, kakel.
Elastisk fog: antimögelbehandlad silikonfogmassa.

Utförande

Väggskivorna monteras och tätskikt och förseglingar monteras. Fästmassan anbringas. Beklädnad med kakel sätts med elastiska fogar i hörn och mot foderlister, genomföringar och infästningar. I hörnet mellan väggens och takets skivbeklädnader tätas med elastisk fogmassa.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok