Svenskt Trä Logo

Bärande innervägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-05-21

2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Mellanbjälklag.
  2. Stegljudsisolering.
  3. Väggregel.
  4. Takregel/hammarband.
  5. Väggbeklädnad.
  6. Underlag av glespanel 22x70 mm med centrumavstånd < 400 mm.
  7. Takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar: konstruktionsvirke 45x95 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Takregel: konstruktionsvirke 45x95 mm.
Väggbeklädnad: gipsskivor, spontad träpanel eller beklädnadsskivor.
Hörnprofil: vinkelprofil av plåt.

Utförande

För att markera den bärande väggen och för att staga väggreglarna i den veka riktningen, monteras stålband tvärs reglarna,
centrumavstånd ≤ 600 mm, på båda sidor om väggen, bakom väggbeklädnaden. Om väggbeklädnad i form av skivmaterial används är det lämpligt att först montera hörnprofiler som utgör skruvfäste för skivorna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok