Svenskt Trä Logo

Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Anslutning mot yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Anslutning mot yttervägg. Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Vindskydd.
  2. Spikläkt.
  3. Bottenbräda.
  4. Lockbräda.
  5. Ytterväggsregel.
  6. Kortling.
  7. Ångspärr.
  8. Hörnprofil.
  9. Innerväggsregel (kantregel).
  10. Invändig väggbklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ytterväggsreglar: lättreglar 45 mm.
Innerväggsreglar: virke 45x70 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Inre väggbeklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel, alternativt kombinationer av dessa.
Ångspärr: 0,2 mm åldringsbeständig plastfolie.
Hörnprofil: vinkelprofil av plåt.

Utförande

Innerväggens kantregel skråspikas i kortling mellan ytterväggens väggreglar. För montering av ytterväggens beklädnadsskivor, monteras vinkellist av plåt mot kantregel och kortlingar i ytterväggen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok