Svenskt Trä Logo

Massivträ och volymsmoduler

Publicerad 2003-09-01

Volymsmoduler uppbyggda av massivträskivor kan betraktas som styva lådor vilket i många fall minskar eventuella problem kring stabilisering av byggnader.

Volymsmoduler av massivträskivor har i vanliga fall relativt hög egenvikt och enbart mindre sammanfogningar krävs för att uppnå erforderlig stabilitet. Varje volymsmodul tillverkas i fabrik, transporteras och lyfts på plats i sin helhet på byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen kompletteras volymen med yttertak, anslutningar mellan volymsmodulerna och slutligen sammankopplas installationer.

Anslutning vägg - grund

För volymsmoduler används vanligtvis en ventilerad balkgrund eller likvärdigt utförande då bottenbjälklaget medföljer rumsvolymerna. För byggnader med källare krävs därför oftast inte ett källarbjälklag av betong.

 

Anslutning av yttervägg och bjälklag mot grund

Anslutning av volymsmodul i massivträ mot källarvägg eller balkgrund

 • Flerskikts massivträskiva, alternativt utförande
 • 145 Mineralull
 • Markisolering
 • Betongvägg eller murad vägg
 • Betongvägg eller murad vägg
 • Flerskikts massivträskiva
 • 95 Mineralull

Bild 1. Anslutning av volymsmodul i massivträ mot källarvägg eller balkgrund.

Bottenbjälklag

Bottenbjälklaget byggs upp i princip lika som för mellanbjälklagen i övriga volymsmoduler med en bärande massivträskiva som kompletteras med reglar och isolering. För bottenbjälklaget tillkommer isolering samt fukttålig och vindskyddande skiva.

Ytterväggar

Ytterväggar byggs upp av en flerskikts massivträskiva som sammanfogas med volymens botten- och takbjälklag. Ytterväggen kompletteras med erforderlig isolering och fasadbeklädnad. Vindskyddet, som sitter på utsidan av en träyttervägg, har den viktiga uppgiften att hindra luftrörelser bakom fasadskiktet och minska risken för utifrån kommande fukt. Den stora mängden trä i väggens insida fungerar som en effektiv ångspärr, men för att säkerställa tätheten kompletteras oftast massivträväggar även med åldersbeständig plastfolie.

Mellanbjälklag

Mellanbjälklaget skapas av underliggande volyms takelement samt ovanliggande volyms golvelement. Mellan volymsmodulerna skapas ett utrymme som fylls med isolering. Volymsmodulerna skiljs åt med till exempel specialanpassade vibrationsupptagande rullager.

Anslutning mellan två volymsmoduler.

 • Flerskikts massivträskiva, alternativt utförande
 • 145 Mineralull
 • Vindpapp
 • 34x45 Spikläkt
 • 22 Ytterpanel
 • Upplag av stål som även reducerar flanktransmission
 • 2x13 Gips

Bild 2. Anslutning mellan två volymsmoduler.

Takbjälklag

Den översta volymsmodulen kompletteras med platsbyggd takkonstruktion eller prefabricerade takelement. Taket isoleras enligt dimensionerande förutsättningar.

Takfot för byggnad med volymsmoduler uppbyggd av massivträskivor.

 • Yttertak
 • Vindavledare
 • Yttervägg med flerskikts massivträskiva
 • 300 mineralull
 • 145 mineralull
 • Ångspärr
 • 28x70 Glespanel c 400
 • 13 Gips
 • Insektsnät

Bild 3. Takfot för byggnad med volymsmoduler uppbyggd av massivträskivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok