Svenskt Trä Logo

Bjälklagselement och väggelement av massivträ

Publicerad 2003-09-01

Bjälklagselement av massivträ

Massivträbjälklag kan indelas i tre huvudtyper:

  • Plattbjälklag, planelement i form av spikade eller dymlade plattor, tvärspända plattor, limträplattor eller flerskikts massivträskivor
  • Kassettbjälklag, plattor med hålrum
  • Samverkansbjälklag, samverkanskonstruktion mellan trä och betong.

Flerskikts massivträskivor är det vanligast förekommande plattbjälklaget på marknaden.

Bjälklagselementen kan tillverkas som planelement i form av limmade korslagda brädskikt. Bjälklag av massivträ kan utföras med spännvidder upp till 6 m med normalt förekommande dimensioner. För kassettbjälklag och samverkansbjälklag kan spännvidden ökas upp till cirka 12 m. För att klara kravet på ljudisolering mellan till exempel två olika lägenheter måste planelementen kompletteras med undertak eller övergolv. Utformningen av undertak eller övergolv är beroende på vilka ljudkrav som ställs på konstruktionen.

Element av KL-trä med fem skikt.

Bild 1. Element av KL-trä med fem skikt.

Kassettbjälklag med limträ och KL-trä.

Bild 2. Kassettbjälklag med limträ och KL-trä.

Väggelement av massivt trä

En vägg uppbyggd av massivt trä kan vara allt från små enskilda skivor till sammansatta enheter av flera mindre skivor, kompletterade med isolering, fasad, fönster och dörrar.

Väggelement av massivt trä tillverkas av limmat eller i undantagsfall av spikat massivt trä i flera skikt. Väggelement med tjockleken 72–95 mm av korslimmat trä, KL-trä klarar vanligtvis de laster som uppkommer i ett femvåningshus.

Väggelement i massivt trä kan indelas i två huvudtyper beroende på sammanfogningsprinciper:

  • Limmade väggelement av massivt trä (korslimmat trä, KL-trä).
  • Mekaniskt sammansatta väggelement av massivt trä (spikade eller dymlade)

Väggelement av massivt trä är uppbyggda av ojämnt antal skikt.
Vanligast förekommande element på marknaden är korslimmat trä, KL-trä.

 

Väggskivor av KL-trä under montage.

Bild 3. Väggskivor av KL-trä under montage.
Foto: Anders Gustafsson.

Element av KL-trä i tre skikt.

Bild 4. Element av KL-trä i tre skikt.

Generella råd och anvisningar för flerskikts massivträskivor

Flerskikts massivträskivor och trä generellt kräver omsorg. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt bör följande iakttas:

  • Använd rena och torra underlag, distanser och lägg ej massivträskivor direkt på marken
  • Kortvarig lagring bör om möjligt ske under tak
  • Vid oavsiktlig uppfuktning bör uttorkning ske så långsamt som möjligt
  • Använd rena och lastfördelande hjälpmedel vid montage
  • Behåll emballage som skydd mot nedsmutsning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok