Typer av bjälklag - översikt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Utformning av bjälklag påverkas av faktorer som värme, fukt, nederbörd, sol, egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, brand och ljud.

Träbjälklag byggs vanligen upp av balkar med centrumavståndet 600 mm i golv och 1200 mm i tak. Det ger ett optimalt utnyttjande av materialen med hänsyn till hållfasthet och styvhet (deformation under inverkan av last). Undergolv, isolerskivor och beklädnadsmaterial är måttanpassade till avståndet mellan balkarna.

Vid större spännvidder än cirka 4500 mm eller vid särskilda krav på styvhet kan balkarna behöva läggas tätare, företrädesvis med 400 eller 300 mm centrumavstånd. Längre balkar kan även utformas med fanerbalkar eller limträbalkar. Vid särskilda krav på ljudisolering och brandskydd blir utformningen av ett träbjälklag mer komplicerad.

Ett flertal konstruktionstyper har utvecklats för att uppfylla kraven för till exempel lägenhetsskiljande bjälklag. Våtrumsbjälklag är ett annat exempel där speciella krav ställs.

Olika typer av bjälklag och några viktiga funktioner

PK = primärt krav  SK = sekundärt krav  - = inte aktuellt

 

 

Last-
överförande

Klimat-
skiljande

Ljud-
isolerande

Brand-
motstånd

Vattentätt
skikt*

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund

PK

PK

-

PK

SK

Bottenbjälklag mot det fria

PK

PK

-

PK

SK

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund

PK

-

-

PK

SK

Bjälklag över uppvärmt källarutrymme

PK

SK

-

PK

SK

Mellanbjälklag icke lägenhetsskiljande

PK

-

SK

PK

SK

Mellanbjälklag, lägenhetsskiljande

PK

-

PK

PK

SK

Vinds- och hanbjälklag, mot ouppvärmt vindsutrymme

PK

PK

-

PK

-

Takbjälklag, över uppvärmt utrymme

PK

PK

SK

PK

PK

Terrassbjälklag (inklusive takbjälklag med lutning <1:40)

PK

PK

SK

PK

PK

Altanbjälklag, balkonger od

PK

-

-

SK

-

* I våtutrymmen är kravet primärt, se Golv i våtutrymmen.
Tabell 1.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan