Svenskt Trä Logo

Golv i våtutrymmen

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-04-06

Golv i badrum, duschrum, tvättstugor och liknande utrymmen där spill och stänk av vatten kan förekomma ska utföras med golvbrunn och vattentätt skikt.

Golvet närmast golvbrunn, under badkar och andra svåråtkomliga golvytor ska enligt BBR (Boverkets byggregler) ha fall mot golvbrunn. Golvlutningen bör i duschdelen eller motsvarande vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olycksfall. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

Plastmatta

En vanlig golvbeläggning i våtutrymmen med ett träbjälklag är trådsvetsbar PVC-matta. Den kan samtidigt utgöra det vattentäta skiktet. Anslutningar mot väggbeklädnad, dörrtröskel, rörgenomföringar och golvbrunn är viktiga detaljer.

Golvlutning kan åstadkommas på olika sätt. Ett sätt är att använda flytspackel på det bärande undergolvet. Ett annat sätt är att använda speciell träbaserad golvskiva med inbyggt fall – en så kallad fallskiva. Den är avsedd att monteras ovanpå ett bärande undergolv.

Anslutning av golv i våtrum mot väggbeklädnad
Bild 1. Exempel på anslutning av golv i våtrum mot väggbeklädnad.

Keramiska plattor

Det är mycket vanligt med keramisk golvbeläggning i våtutrymmen. En keramisk golvbeläggning är i sig inte vattentät, därför behövs en godkänd tätskiktskonstruktion under plattorna. Enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV indelas golv- och väggytor i olika våtzoner – Våtzon 1 och Våtzon 2. Våtrummets hela golvyta ska uppfylla kraven för Våtzon 1.

I en godkänd tätskiktskonstruktion ingår:

 • Förseglingar, någon typ av remsor, manschetter eller dylikt som kan ta vissa rörelser.
 • Särskilda våtrumsskivor. Träbaserade skivor ska inte användas som underlag för tätskikt och plattsättning.
 • Tätskiktssystem, som i sig kan vara vätskebaserat, foliebaserat eller bestå av vattentäta skivor som skarvförseglas.
 • Fästmassa.

Dessa produkter, i system, är provade av en oberoende part och bildar tillsammans en godkänd tätskiktskonstruktion. För mer information, gå in på www.bkr.se och www.sakervatten.se.

Keramiska plattor
Bild 2. Tätskikt och keramiska plattor.

Underlag för golvbeläggning

När det gäller underlag, ska böjstyvheten uppfylla Byggkeramikrådets Branschregler, BBV. På golv med fall ska tätskikt inte appliceras direkt på underlag av skivor. Undantag kan göras vid användning av fallskivor avsedda för keramisk beläggning.

Oavsett centrumavstånd mellan bjälkar, dock högst 600 mm, ska förstärkning av böjstyvhet mellan bjälkar, och åtgärd för att förhindra att fuktrörelser överförs till det keramiska skiktet, utföras.

Här kan man konstruera på olika vis. Ett sätt är att montera en annan skiva eller använda avjämningsmassa, eller en kombination. Ofta har materialleverantörer olika systemlösningar på detta.

Underlag för golvbeläggning med avjämningsmassa

 1. Reglar
 2. Träunderlag
 3. Avjämningsmassa
 4. Punktsvetsat stålnät
 5. Fästmassa
 6. Keramiska plattor
 7. Fog

Bild 3. Alternativ 1. Underlag för golvbeläggning med avjämningsmassa.

Underlag för golvbeläggning med formstabil skiva.

 1. Reglar
 2. Träunderlag
 3. Formstabil skiva
 4. Fästmassa
 5. Keramiska plattor
 6. Fog

Bild 4. Alternativ 2. Underlag för golvbeläggning med formstabil skiva.

Underlag för golvbeläggning med lättballastbetong och avjämningsmassa.

 1. Reglar
 2. Träläkt
 3. Blindbotten av plywood
 4. Plastfolie
 5. Lättballastbetong
 6. Avjämningsmassa
 7. Fästmassa
 8. Fog
 9. Keramiska plattor

Bild 5. Alternativ 3. Underlag för golvbeläggning med lättballastbetong och avjämningsmassa.

Våtrumsgolv i KL-träbyggande kan göras platsbyggt eller med förtillverkade golvelement. De förtillverkade golvelementen medföljer oftast industriellt tillverkade badrumsvolymer. Platsbyggda våtrumsgolv kräver att man fräser ner det övre skiktet av KL-träelementet cirka 10–20 mm. På bjälklaget av KL-träelement fästs en fuktstabil skiva för att undvika rörelser och ovanpå skivan läggs våtrumsbeläggning enligt tillverkarens föreskrifter.

Massivträbjälklagets övre skikt anpassat för våtrum. Foto: Anders Gustafsson.
Bild 6. KL-träbjälklagets övre skikt är här anpassat för våtrum. Foto: Anders Gustafsson.

I Branschregler för våtrum står följande: Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m–7 mm/m).
Golvlutning ska utföras i intervallet 1:100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill.

Observera att branschreglerna ställer krav på lutning även på tätskiktsnivå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok