Golv i våtutrymmen

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Golv i badrum, duschrum, tvättstugor och liknande utrymmen där spill och stänk av vatten kan förekomma ska utföras med golvbrunn och vattentätt skikt.

Golvet närmast golvbrunn, under badkar och andra svåråtkomliga golvytor ska enligt BBR (Boverkets byggregler) ha fall mot golvbrunn. Golvlutningen bör i duschdelen eller motsvarande vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olycksfall. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

Plastmatta

En vanlig golvbeläggning i våtutrymmen med ett träbjälklag är trådsvetsbar PVC-matta. Den kan samtidigt utgöra det vattentäta skiktet. Anslutningar mot väggbeklädnad, dörrtröskel, rörgenomföringar och golvbrunn är viktiga detaljer.

Golvlutningen kan åstadkommas på olika sätt. Ett sätt är att använda flytspackel på det bärande undergolvet. Ett annat sätt är att använda speciell träbaserad golvskiva med inbyggt fall – en så kallad fallskiva. Den är avsedd att monteras ovanpå ett bärande undergolv.

Golv i våtutrymmen
Bild 1. Exempel på anslutning av golv i våtrum mot väggbeklädnad.

Keramiska plattor

Det är mycket vanligt med keramisk golvbeläggning i våtutrymmen. En keramisk golvbeläggning är i sig inte vattentät, därför behövs en godkänd tätskiktskonstruktion under plattorna. Enligt Byggkeramikrådets Branschregler BBV indelas golv- och väggytor i olika våtzoner – Våtzon 1 och Våtzon 2. Våtrummets hela golvyta ska uppfylla kraven för Våtzon 1.

I en godkänd tätskiktskonstruktion ingår:

  • Förseglingar, någon typ av remsor, manschetter eller dylikt som kan ta vissa rörelser.
  • Särskilda våtrumsskivor. Träbaserade skivor ska inte användas som underlag för tätskikt och plattsättning.
  • Tätskiktssystem, som i sig kan vara vätskebaserat, foliebaserat eller bestå av vattentäta skivor som skarvförseglas. BBV.
  • Fästmassa.

Dessa produkter, i system, är provade av en oberoende part och bildar tillsammans en godkänd tätskiktskonstruktion. För mer information, se Byggkeramikrådet.

Underlag för golvbeläggning

När det gäller underlag, ska böjstyvheten uppfylla Byggkeramikrådets Branschregler BBV. På golv med fall ska tätskikt inte appliceras direkt på underlag av skivor. Undantag kan göras vid användning av fallskivor avsedda för keramisk beläggning.
Oavsett centrumavstånd mellan bjälkar, dock max 600 mm, ska förstärkning av böjstyvhet mellan bjälkar, och åtgärd för att förhindra att fuktrörelser överförs till det keramiska skiktet, utföras.

Här kan man konstruera på olika vis. Ett sätt är att montera en annan skiva eller använda avjämningsmassa, eller en kombination. Ofta har materialleverantörer olika systemlösningar på detta.

Våtrumsgolv i massivträbyggande (KL-trä) kan göras platsbyggt eller med förtillverkade golvelement. De förtillverkade golvelementen medföljer oftast industriellt tillverkade badrumsvolymer. Platsbyggda våtrumsgolv kräver att man fräser ner det övre skiktet av massivträelementet cirka 10 - 20 mm. På bjälklaget av KL-träelement fästs en fuktstabil skiva för att undvika rörelser och ovanpå skivan läggs våtrumsbeläggning enligt tillverkarens föreskrifter.

Massivträbjälklagets övre skikt anpassat för våtrum. Foto: Anders Gustafsson.
Bild 2. Massivträbjälklagets övre skikt anpassat för våtrum. Foto: Anders Gustafsson.

I branschreglerna för våtrum står följande: Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m – 7 mm/m).
Golvlutning ska utföras i intervallet 1:100 – 1:200, (10 mm/m – 5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill.

Observera att branschreglerna ställer kravet på lutningen även på tätskiktsnivå.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan