Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Golv i våtutrymmen

Publicerad 2003-09-01

Golv i badrum, duschrum, tvättstugor och liknande utrymmen där spill och stänk av vatten kan förekomma ska utföras med golvbrunn och vattentätt skikt.

Golvet närmast golvbrunn, under badkar och andra svåråtkomliga golvytor ska enligt BBR (Boverkets byggregler) ha lutning minst 1:50 (cirka 1,1º). Bakfall får inte förekomma.

PVC-matta

Den vanligaste golvbeläggningen i våtutrymmen med ett träbjälklag är trådsvetsbar PVC-matta. Den kan samtidigt utgöra det vattentäta skiktet. Anslutningar mot väggbeklädnad, dörrtröskel, rörgenomföringar och golvbrunn är viktiga detaljer.

Golvlutningen kan åstadkommas på olika sätt. Ett sätt är att använda flytspackel på det bärande undergolvet. Ett annat sätt är att använda speciell träbaserad golvskiva med inbyggt fall. Den är avsedd att monteras ovanpå ett bärande undergolv.

Golv i våtutrymmen
Bild 1. Exempel på anslutning av golv i våtrum mot väggbeklädnad.

Keramiska plattor

I dag är det mycket vanligt med keramiska golv i våtutrymmen. En keramisk beläggning är i sig inte vattentät, därför behövs en godkänd tätskiktskonstruktion under plattorna.

I en godkänd tätskiktskonstruktion ingår:

  • Förseglingar, någon typ av remsor, manschetter eller dylikt som kan ta vissa rörelser
  • Tätskikt, som i sig kan bestå av en tunn dispersion eller en mer tjockflytande massa, eller en kombination av detta
  • Fästmassa.

Dessa produkter, i system, är provade av en oberoende part och bildar tillsammans en godkänd tätskiktskonstruktion.

Underlag för golvbeläggning

När det gäller underlag, ska böjstyvheten uppfylla Plattsättningsentreprenörernas (PER) Branschregler. Kravet lyder: "På golv ska skivkonstruktionens böjstyvhet mellan reglar vara minst motsvarande den böjstyvhet som uppnås med en 22 mm golvspånskiva upplagd på stöd med max 300 mm centrumavstånd samt limmad och skruvad enligt golvspånskivetillverkarens anvisningar."

Här kan man konstruera på olika vis. Ett sätt är att montera en annan skiva eller använda spackel, eller en kombination. Ofta har materialleverantörerna olika systemlösningar på detta.

Våtrumsgolv i massivträbyggande kan göras platsbyggt eller med prefabricerade golvelement. De prefabricerade golvelementen medföljer oftast prefabricerade badrumsvolymer. Platsbyggda våtrumsgolv kräver att man fräser ner det övre skiktet av massivträskivan cirka 10-20 mm. Mot massivträbjälklaget fäster man en fuktstabil skiva för att undvika rörelser och ovan skivan läggs våtrumsbeläggning enligt tillverkarnas föreskrifter.

Golv i våtutrymmen
Bild 2. Massivträbjälklagets övre skikt anpassat för våtrum. Foto: Anders Gustafsson.

I branschreglerna står följande: "Golvlutningen ska vara minst 1:100 (cirka 0,6º). På golvytor under badkar och kring golvavlopp ska dock lutningen vara minst 1:50 (cirka 1,1º). Speciella konstruktioner kan avtalas vid fasta installationer, såsom till exempel duschvägg. Branschreglernas krav på golvlutning utgör en skärpning av kraven i BBR (Boverkets byggregler)".

Observera att branschreglerna ställer kravet på lutningen i tätskiktsnivån.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan