Terrass- och balkongbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

En terrass är egentligen en uteplats på marken men kan också vara en uteplats på ett tak till en underliggande bostad eller lokal. Ett terrassbjälklag är ett takbjälklag med mycket liten lutning. Förutom egentyngd och snölast ska det även kunna överföra nyttig last av personer, utemöbler och dylikt.

Bjälklagets översida ska vara utförd på ett sådant sätt att det kan beträdas. Bjälklag för altaner och balkonger har likartad funktion och uppbyggnad som terrassbjälklag.

Terrasser

Terrassbjälklag ska ha ett vattentätt skikt med en lutning av minst 1:100 (cirka 0,6°). Skiktet ska vara skyddat mot mekanisk påverkan.

Terrassbjälklag i trä förekommer i begränsad omfattning och oftast i mindre byggnader, som till exempel småhus. Anledningen är den komplicerade uppbyggnaden och risken för fuktproblem.

Balkonger och altaner

Altanbjälklag och balkonger ska ta upp egentyngd, snölast och nyttig last. Uppbyggnaden är ofta enkel med bärande bjälkar, översida av trallbrädor och ofta ingen inklädnad på undersidan. Bjälklaget ligger ofta helt utomhus, till skillnad från terrassbjälklag.

Till de bärande delarna, det vill säga balkar, bärlinor, stödreglar, räckesöverliggare och bärande stolpar utomhus, bör impregnerat trä i träskyddsklass NTR/A användas. Detta kan motiveras från teknisk-ekonomisk synpunkt.
Delar är svåra att byta ut och de medför en säkerhetsrisk om trämaterialet skulle förlora sin bärförmåga på grund av röta. Trallbrädor och räckesfyllning bör åtminstone, beroende på höjd över marken, vara impregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB. Infästningsdetaljer av spik, skruv och byggbeslag ska vara av rostfritt stål A2 eller A4, varmförzinkade eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan