Svenskt Trä Logo

Terrass- och balkongbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

En terrass är egentligen en uteplats på marken men kan också vara en uteplats på ett tak till en underliggande bostad eller lokal. Ett terrassbjälklag är ett takbjälklag med mycket liten lutning. Förutom egentyngd och snölast ska det även kunna överföra nyttig last av personer, utemöbler och dylikt.

Bjälklagets översida ska vara utförd på ett sådant sätt att det kan beträdas. Bjälklag för altaner och balkonger har likartad funktion och uppbyggnad som terrassbjälklag.

Terrasser

Terrassbjälklag ska ha ett vattentätt skikt med en lutning av minst 1:100 (cirka 0,6°). Skiktet ska vara skyddat mot mekanisk påverkan.

Terrassbjälklag i trä förekommer i begränsad omfattning och oftast i mindre byggnader, som till exempel småhus. Anledningen är den komplicerade uppbyggnaden och risken för fuktproblem.

Balkonger och altaner

Altanbjälklag och balkonger ska ta upp egentyngd, snölast och nyttig last. Uppbyggnaden är ofta enkel med bärande bjälkar, översida av trallbrädor och ofta ingen inklädnad på undersidan. Bjälklaget ligger ofta helt utomhus, till skillnad från terrassbjälklag.

Till de bärande delarna, det vill säga balkar, bärlinor, stödreglar, räckesöverliggare och bärande stolpar utomhus, bör impregnerat trä i träskyddsklass NTR/A användas. Detta kan motiveras från teknisk-ekonomisk synpunkt.
Delar är svåra att byta ut och de medför en säkerhetsrisk om trämaterialet skulle förlora sin bärförmåga på grund av röta. Trallbrädor och räckesfyllning bör åtminstone, beroende på höjd över marken, vara impregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB. Infästningsdetaljer av spik, skruv och byggbeslag ska vara av rostfritt stål A2 eller A4, varmförzinkade eller ha motsvarande korrosionsskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok