Svenskt Trä Logo

Skärmtak

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-16

Skärmtak är en enkel, oisolerad takkonstruktion.

I många sammanhang kräver byggnadens funktion att taket utförs som konsol, det vill säga utan upplag på ena sidan. Skärmtak förekommer som tak över en scen, perrong, läktare eller entré.

Skärmtak kan bäras av raka balkar, men även spännverk och fackverk förekommer. För mindre skärmtak används konstruktionsvirke. Vid större trätak används i regel limträ.

Storleken på utkragningen begränsas många gånger av högsta tillåtna deformationer. Konstruktionshöjd på en konsolbalk blir cirka 1/10 av utkragningen. Vid dimensioneringen beaktas eventuella snöras från ett högre beläget tak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan